Skupenské teplo tání.
Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu
Stáhnout animaci /pravý klik a uložit jako .../
!Zvětšit!
na kapalinu během tání. Teplo, které přijme jeden kilogram látky, se nazývá měrné skupenské teplo
tání
.