Chod paprsků tlustou čočkou

Kulová vada


V tomto JAVA Appletu můžete pomocí posuvníků měnit poloměr křivosti levé lámavé plochy R1, poloměr křivosti pravé lámavé plochy R2 a index lomu použitého materiálu n.
Hodnota indexu lomu je zobrazena nad posuvníky.

Další poznámky:
Všimněte si, že paprsky vzdálenější od optické osy se protínají v místě bližším k čočce než paprsky optické ose bližší. To způsobuje částečné rozmazání obrazu. Tento efekt se označuje jako kulová (sférická) vada čočky. Je způsoben použitím kulového tvaru lámavých ploch, a proto se nejvíce projevuje při velké křivosti lámavých ploch a velkém indexu lomu. (zkuste to a podívejte se!)
Standardní způsob, jak potlačit kulovou vadu je umístění kruhového otvoru (clony) před čočkou tak, aby otvor omezil dopadající paprsky jen na ty, které dopadají na vnitřní část čočky (paraxiální paprsky). To obraz sice zaostří, ale pochopitelně na úkor jeho světelnosti. Druhou alternativou je použití čočky s nekulovým (asférickým) povrchem, ale to je poměrně drahé, protože není tak jednoduché takovou čočku vyrobit.

Pro běh appletu, prosím, používejtejte Internet Explorer 3.01 (Netscape Navigator 2.0 ) nebo novější verze


Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.4.9
Translation(t) 2005 Komise fyziky, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy