Comptonův jev

Popis:

Java applet simulující kolizi fotonu s elektronem.

Schematický Diagram Comptonova jevu:

Compton effect image missing