Dopplerův jev

Written by W. Christian at Davidson College.
Czech Translation: Komise fyziky, Gymnázium J. Vrchlického Klatovy

Doplňující poznámky od J. Varriano:

Klasicky (nerelativisticky)
Applet znázorňuje pohyb zdroje zvuku.
Číslo v pravém dolním rohu znázorňuje tzv. Machovo číslo, které je poměem rychlosti objektu a rychlosti šíření zvuku.
Relativisticky
Applet znázorňuje pohyb zdroje světla.
Číslo v pravém dolním rohu ukazuje poměr rychlosti objektu k rychlosti světla