Duha - rozklad světla na kapce vody


Sluneční světlo v tomto appletu z leva dopadá na kapku vody.
Úhel dopadu může být měněn klikáním a tažením v oblasti horní poloviny kapky vody.


Pro běh appletu, prosím, používejtejte Internet Explorer 3.01 (Netscape Navigator 2.0 ) nebo novější verze


Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.4.9
Translation(t) 2005 Komise fyziky, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy