Elektrické pole bodových nábojů


Komentář (J. Varriano):
Znaménko pravého náboje může být změněno volbou vedle posuvníku.
Velikost pravého náboje lze měnit pohybem posuvníku. Je-li posuvním v maximální poloze (vpravo) je velikost nábojů stejná. Je-li posuvním úplně vlevo, je velikost pravého náboje nulová.
Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.4.9
Translation(t) 2005 Komise fyziky, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy