Vedení proudu v kapalinách

Z makroskopického hlediska vše vypadá si takto. Po sepnutí vypínače elektrický proud protéká vodiči i nádobkou s elektrolytem. Protékající proud nám signalizuje svíticí žárovka.
(Klikáním na vypínač obvodu na prvním obrázku budete uzavírat či přerušovat obvod)


Obr. č. 1 - Obvod zapojení s elektrolytem

 

Z mikroskopického hlediska musíme sledovat pohyb iontů v roztoku. To nám znázorňuje obrázek číslo 2. Krystaly kuchyňské sůli NaCl se ve vodě rozpouštějí a tím ve vodě vznikají ionty Na+ a ionty Cl. Modré kuličky znázorňují ionty chlóru, fialové ionty sodíku.

Na elektrodách probíhají násleující reakce:
ANODA: Cl + Cl —> Cl2 + 2e
KATODA: 2Na+ + 2e + 2H2O —> 2NaOH + H2

Proud bude elektrolytem protékat dokud budou přítomny nociče nábojů (tj. ionty Na+ a Cl).


Obr. č. 2 - Pohyb iontů v elektrolytu

FLASH animace staženy ze stránek: http://loiclecardonnel.free.fr/ion/electrolyse1.html