Kinetická teorie plynů - rozdělení rychlostí

(C) 2001 by Paul Falstad, www.falstad.com


Sorry, you need a Java-enabled browser to see the simulation.

Tento java aplet je simulace, kterou je znázorněno rozdělení rychlostí molekul dle kinetická teorie plynů.

Ovládací prvky

"Reset" nastaví molekuly a jejich rychlosti do počátečních (náhodných) hodnot.
"Reset to Equal" nastaví rychlosti molekul do stejných počátečních hodnot (i když stejné dlouho nevydrží).
"Reset to Extreme" nastaví u poloviny molekul maximální rychlost a u druhé poloviny naopak minimální (opět v tomto stavu vydrží jen zlomek vteřiny).
"Set Wall Temp" nastaví stejnou teplotu stěny nádoby, jako je teplota ohřívače.
Posuvník "Volume" umožňuje změnu objemu nádoby.
Posuvník "Heater Temperature" mění teplotu ohřívače.
Posuvník "Gravity" dovoluje změnit velikost gravitačního zrychlení.

V pravé dolní části apletu je znázorněn histogram rychlostí molekul. Rychlosti jsou od sebe odlišeny barevně. Čím je rychlost větší, tím je v histogramu více vpravo. Počet molekul dané rychlosti zobrazuje výška daného sloupce v histogramu.


Aplet byl převzat a přeložen ze stránek autora - http://www.falstad.com/mathphysics.html
Pokud objevíte nějakou chybu, či možnost úpravy (apletu), kontaktujte autora: java@falstad.com

(t) 2006 - M.Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy