Interference 2 zvukových (bodových) zdrojů

(C) 2002 by Paul Falstad, www.falstad.com

Sorry, you need a Java-enabled browser to see the simulation.

Tento JAVA aplet zobrazuje interferenci mezi dvěma zvukovými zdroji. Kromě grafického zobrazení, lze experiment i přímo provádět - musíte však mít své PC vybavené zvukovou kartou a dvěma reproduktory.
Pomocí posuvníku "Speaker separation" nastavte vzdálenost Vašich reproduktorů (Můžete přepínat mezi anglickými a metrickými mírami - viz zaškrtávací pole "Metric Units") Pak zapněte reproduktory zaškrtávacím polem "Sound". Aplet hraje signál dané frekvence (lze měnit posuvníkem "Playing Frequency") harmonického průběhu. Interference vzniklých zvukových vln by měla odpovídat zobrazenému schématu. Maxima jsou zobrazována modře, minima černě. Ucpěte si jedno ucho (odvrácené od reproduktorů) a pomalu přecházejte před reproduktory po místnosti. Sledujte, zda pozorujete zesilování a zeslabování intenzity zvuku. Střídání zesílení a zeslabení intenzity zvuku by mělo odpovídat zobrazenému, ačkoliv se pochopitelně mohou projevit různé nežádocí efektu např. odrazy zvuku od zdí v místnosti (Také tento aplet považuje zdroj zvuku jako bodový a to nemusí zcela odpovídat realitě vašich reproduktorů).

Pokud máte stereo zvukovou kartu, můžete použít zaškrtávací pole Stereo. Můžete měnit váhu jednotlivých stereo kanálů - posuvník Balance, nebo též vzájemnou fázi reproduktorů Phase Difference. Standardně je nastavena na hodnotu 180o, aby mezi reproduktory byla intenzita minimlní.

Pozn.:
Pokud máte ke svému PC připojen subwoofer, všimněte si, že nízké (hluboké) tómy budou více vycházet z něho než z hlavních reproduktorů. Pak pochopitelně pro nízké frekvence bude chrakteristika interference zcela jiná a náš zabrazovaný model nebude pozorování odpovídat.

Aplet byl převzat a přeložen ze stránek autora - http://www.falstad.com/mathphysics.html
Pokud objevíte nějakou chybu, či možnost úpravy (apletu), kontaktujte autora: java@falstad.com

(t) 2006 - M.Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy