Sorry, you need a Java-enabled browser to see the simulation.

Tento JAVA aplet je simulace vlnění na obdélníkové membráně (např. jako na bubnu), vystavené různým vibračním módům. Aplet spustíme, klinutím myši na jeden ze  čtverců čtvercové mříže (na počátku je vybrán levý horní). Různé módy můžete kombinovat kliknutím na různé čtverce menbrány. Stejným způsobem můžete i módy vypínat.

Více informací o výběru módů. (zatím anglicky)


Verze: 1.5, datum: 3/16/05
Aplet byl převzat a přeložen ze stránek autora - http://www.falstad.com/mathphysics.html
Pokud objevíte nějakou chybu, či možnost úpravy (apletu), kontaktujte autora: java@falstad.com

(t) 2006 - M.Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy