Menu
Applet

Úvod- Co je to?

Popis

Princip převodovky

Ovládání

Řazení převodů

Applet

Úvod 
         Co je to Převodovka?

  Ústrojí ,které mění vstupní otáčky a kroutící moment nebo i smysl otáčení .
  Mechanická převodovka se skládá z několika ozubených soukolí.
  Na obrázku č.1 je zobrazena manuální převodovka z vozu Škoda Felicia

               Obrázek č.1

2.jpg (83490 bytes)

 

  Na obrázku č.2 můžete vidět ještě další část ,která k převodovce bezesporu patří a je to řadicí páka.
  Pomocí převodovky ,spojky a řadicí páky může dojít k zařazení příslušného stupně

              Obrázek č.2

1.jpg (54584 bytes)

 

Princip převodovky

             Obrázek č.3 (převodovka , Škoda Fabia)


Popis.jpg (67714 bytes)

Řazení převodových stupňů (Škoda Fabia, mechanická převodovka 02T)

Do procesu řazení převodového stupně jsou zapojeny následující mechanické součásti převodovky:

-řadicí vidlička, posuvná objímka hřídelů, ozubené kolo převodu s úzkým bočním ozubeným prstencem, drážkovaná hřídel.

Poloha N – neutrál

-posuvná objímka hřídelů se nachází v poloze mezi dvěma ozubenými koly převodů spojená s hnací hřídelí převodovky drážkováním. Obě ozubená kola převodů jsou na hnací hřídeli volně uložena na jehlových ložiscích, proto nepřenáší na hnanou hřídel žádný moment. Rychlost otáčení převodového kola na hnací hřídeli je přímo závislá na rychlosti otáčení převodového kola (podle převodového poměru) na hnané hřídeli, které s ní je pevně spojeno.

Poloha R - zařazený převodový stupeň

-pohybem řadící páky přenášíme sílu na řadící vidličku, která (pomocí kuželových hrotů a obvodové hrany posuvné objímky) začne vychylovat posuvnou objímku hřídelů (dále jen objímka) ve směru osy hnacího hřídele směrem k jednomu z ozubených kol. V první fázi pohybu se objímka dostává do kontaktu se synchronizačním kroužkem, pomocí něhož dojde k synchronizaci (sesouladění) otáček hřídele (objímky hnacího hřídele) a ozubeného kola převodu. V další fázi pohybu objímka svým vnitřním ozubením zapadne do bočního ozubeného prstence převodového kola, čímž je zajištěno pevné spojení hnacího hřídele s hřídelem hnaným (přes hnací hřídel, objímku, boční ozubený prstenec převodového kola, převodového kola na hnací a hnané hřídeli).

Přes ozubené kolo hnacího hřídele je přenášen výkon a kroutící moment motoru na ozubené kolo hnaného hřídele. Rychlost otáčení převodového kola na hnací hřídeli přímo ovlivňuje (podle převodového poměru obou ozubených kol) rychlost otáčení hnaného hřídele. Příslušný převodový stupeň (poměr) je definován poměrem počtu zubů ozubených kol hnaného a hnacího hřídele a poměrem počtu zubů ozubených kol stálého převodu.


Popis appletu

Na obrázku č.4 můžete vidět jak vlastně vypadá applet .

Obrazovka je rozdělena na 2 části .

Ovládací panel je na levé straně

Samotná animace probíhá uprostřed.

Ovládací lišta se skládá z butonů a aktuálních informací.                                                            Obrázek č.4

applet.jpg (46581 bytes)

Ovládání appletu

Buton - “Start” – po stisknutí tohoto butonu dojde ke spuštění appletu
po opětovném stisknutí dojde k zastavení animace

Butony - “ 1 , 2, 3,4, N ” představují jednotlivé rychlosti

Pro přehlednost nebyl implementován 5.převodový stupeň  a ani zpátečka , které představují
další 2 soukolí navíc

Buton - “ * 1 * ” – symbolizuje aktuálně stisknutý buton

Po stisknutí jednotlivých butonů dojde k animaci

Dojde k sepnutí spojky a nastavení řadicí vidličky, přičemž ozubená kola jsou v neustálém záběru.

Applet


ap_horni.jpg (3089 bytes)
ap_levy.jpg (1432 bytes) ap_pravy.jpg (1356 bytes)
dolni.jpg (1424 bytes)

Závěrem

Chtěl bych velice poděkovat
1. zaměstnancům Škoda a.s., kteří mi pomohli sehnat nákresy nejnovějších převodovek ,protože
    tyto meteriály nejsou nikde volně přístupné.
2. panu Doc.Ing. Tajzichovi  z katedry převodovek a trakcí za poskytnutí některých materiálů a poskytnutí
    důležitých konzultací.