Šíření tepla

  1. Dotykem
  2. Prouděním (konvekcí)
  3. Vyzařováním

zdroj: stránky Animovaná Fyzika