JAVA & FLASH & HTML5 fyzikální animace

Prohlížení statických textových a obrázkových informací je sice zajímavé, ale tak se dá studovat i z obyčejné tištěné knihy. Výhodou internetových textů je nejen možnost vzájemných odkazů, ale především určitá interaktivita. Klasické webové stránky jsou tedy často doplněny různými INTERAKTIVNÍMI animacemi, ktré lze využít pro výklad a nebo jako simulaci daného fyzikálního jevu. V průběhu tvorby těchto interaktivních animací se využívalo několika technologií - mezi ty první a základní se řadí JAVA a FLASH, dnes se stále častěji objevují animace postavené na HTML5. Níže uvedené odkazy jsou směsicí těchto technologií. V poznámce si přečtěte, zda nemusíte pro běh animací něco do svého PC doinstalovat.

Poznámka:
flash

Pro přehrávání FLASH animací musíte mít na svém počítači nainstalován Macromedia Flash Player. Většina prohlížečů, pokud narazí na stránku obsahující FLASH animaci, automaticky vyzve uživatele k bezplatné instalaci tohoto příslušenství.
(Můžete si jej stáhnout ze stránek Adobe Flash Player, instalace je intuitivní)

java

Většina JAVA apletů Vám bude fungovat pouze v případě, pokud máte na svém počítači nainstalované JAVA prostředí (minimálně verze 1.4).
(Můžete si jej stáhnout z Sun Microsystems, čtěte Návod jak postupovat při instalaci.)

HTML5

Oproti předchozím technologiím, které vyžadují instalaci různých zásuvných modulů či rozšíření internetového prohlížeče, jsou tyto HTML5 animace napsané přímo ve webové stránce. Lze je tedy spouštět přímo webovým prohlížečem, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu - pro spuštění tedy nemusíte nic dodatečného stahovat. Animace HTML5 lze spouštět i na tabletech.

Označení animací:
java - vytvořeno technologií JAVA flash - vytvořeno technologií FLASH HTML5 - vytvořeno technologií HTML5
(funguje na tabletu)
extern - odkaz směřuje na externí stránky mimo FyzKab


Kvinta, 1. roč. Sexta, 2. roč. Septima, 3. roč. Oktáva, 4. roč. Semináře
KVINTA, 1. ročník
 1. flash Měření posuvným měřítkem (česky)
 2. flash Měření mikrometrem (anglicky)
 3. HTML5 Skládání sil extern (česky)
 4. HTML5 Rovnováha tří sil extern (česky)
 5. HTML5 Rozklad síly do směrů extern (česky)
 6. HTML5 Pohyb s konstantním zrychlením I. extern (česky)
 7. flash Pohyb s konstantním zrychlením II. (anglicky)
 8. HTML5 Rovnoměrný pohyb po kružnici extern (česky)
 9. java 2. Newtonův zákon extern (česky)
 10. HTML5 Kladkostroj extern (česky)
 11. HTML5 Nakloněná rovina extern (česky)
 12. java Kolotoč - dostředivá síla extern (česky)
 13. HTML5 Pružná a nepružná srážka I. extern (česky)
 14. flash Pružná a nepružná srážka II. (anglicky)
 15. java Pružná srážka - necentrální ráz extern (anglicky, francouzsky, italsky, německy, španělsky)
 16. HTML5 Newtonova kolébka extern (česky)
 17. HTML5 1. Keplerův zákon extern (česky)
 18. HTML5 2. Keplerův zákon extern (česky)
 19. flash Volný pád verzus vrh vodorovný (anglicky)
 20. HTML5 Dráha střely - vrhy I. extern (česky)
 21. flash Dráha střely - vrhy II. (anglicky)
 22. java Vrh šikmý s/bez aerodynam. odporem extern (anglicky)
 23. HTML5 Rovnováha na páce extern (česky)
 24. java Hydrostatický tlak v kapalinách extern (česky)
 25. java Hydraulické zařízení - hever (česky)
 26. java Hydraulické zařízení - jeřáb (česky)
 27. java Spojené nádoby - plavební komora (česky)
 28. HTML5 Vztlaková síla extern (česky)
 29. java Princip barometru - aneroidu (česky)
 30. java Bernoulliho rovnice (česky)
 31. java Aerodymanika - křídlo (anglicky)

SEXTA, 2. ročník
Termodynamika:
 1. java Brownův pohyb (česky)
 2. java Rozdělení rychlostí molekul plynu (česky)
 3. flash Šíření tepla (česky)
 4. java Termodynamická rovnováha - 7 pokusů extern (anglicky)
 5. java Stavová rovnice ideálního plynu (česky)
 6. java Stavové změny (děje) ideálního plynu extern (česky)
 7. flash Carnotův cyklus (anglicky)
 8. flash Parní stroj (česky)
 9. java Parní stroj - lokomotiva extern (anglicky, německy)
 10. flash 4-taktní spalovací motor (anglicky)
 11. flash 2-taktní spalovací motor I. (anglicky)
 12. java 2-taktní spalovací motor II. extern (německy)
 13. java Dieslův vznětový motor extern (anglicky, německy, španělsky)
 14. java Wankelův motor (česky)
 15. java Čtyřválcový 4-taktní spalovací motor extern (anglicky, německy, španělsky)
 16. flash Proudový motor (česky)
 17. flash Stirlingův motor (anglicky)
 18. flash Tepelná roztažnost - bimetal (česky)
 19. java Povrchové napětí kapalin extern (španělsky)
 20. java Kapilární tlak ve dvou bublinách extern (španělsky)
 21. java Kapilárita, výška hladiny v kapiláře extern (španělsky)
 22. java Jedna z metod měření kapilárního tlaku extern (španělsky)
 23. flash Skupenské teplo tání (česky)
Kmitání a vlnění:
 1. HTML5 Kyvadlo extern (česky)
 2. HTML5 Pružinový oscilátor extern (česky)
 3. HTML5 Vázané oscilátory I. extern (česky)
 4. flash Vázané oscilátory II. (anglicky)
 5. flash Tlumený oscilátor (anglicky)
 6. HTML5 Buzené kmity - rezonance I. extern (česky)
 7. flash Buzené kmity - rezonance II. (anglicky)
 8. java Hrajeme si s vlněním… extern (anglicky)
 9. flash Fázory verzus okamžitá výchylka I. (anglicky)
 10. flash Fázory verzus okamžitá výchylka II. (anglicky)
 11. HTML5 Skládání kmitů blízké frekvence - Rázy extern (česky)
 12. java Postupné příčné a podélné vlnění (česky)
 13. java Vlnostroj (anglicky)
 14. flash Stojaté podélné a příčné vlnění (anglicky)
 15. HTML5 Stojaté podélné vlnění extern (česky)
 16. HTML5 Vznik stojatého vlnění extern (česky)
 17. java Huygensův princip extern (česky)
 18. flash Vlnění na rozhraní dvou prostředí (anglicky)
 19. HTML5 Interference dvou kulových vln extern (česky)
 20. java Chvění mech. soustav - chvění membrány (česky)
 21. java Interference vlnění ze dvou bodových zdrojů - pokus (česky)
 22. java Interference několika zdrojů (anglicky)
 23. HTML5 Dopplerův jev I. extern (česky)
 24. java Dopplerův jev II. (česky)
 25. java Dopplerův jev III. (česky)

SEPTIMA, 3. ročník
 1. java Siločáry elektrostatického pole (česky)
 2. java Siločáry soustavy různých nábojů (interaktivní) extern (anglicky)
 3. java Elektrostatika extern (německy)
 4. java Přenos náboje - "ping-pong" extern (německy)
 5. java Ohmův zákon extern (česky)
 6. java Zapojování rezistorů extern (česky)
 7. java Potenciometr extern (česky)
 8. java Wheatstoneův můstek extern (česky)
 9. flash Elektolýza NaCl (česky a částečně francouzsky)
 10. HTML5 Magnetické pole tyčového magnetu extern (česky)
 11. HTML5 Magnetické pole okolo přímého vodiče extern (česky)
 12. java Nabitá částice v magn. poli extern (česky)
 13. HTML5 Lorentzova síla extern (česky)
 14. flash Princip elektrického zvonku (anglicky)
 15. java Princip termostatu (česky)
 16. HTML5 Stejnosměrný elektromotor extern (česky)
 17. HTML5 Generátor el. proudu extern (česky)
 18. flash Fázory verzus okamžitá hodnota napětí (anglicky)
 19. HTML5 Jednoduchý střídavý obvod extern (česky)
 20. java Zapojování RLC obvodu extern (česky)
 21. HTML5 Elektromagnetický oscilátor extern (česky)
 22. HTML5 Elektromagnetické vlnění extern (česky)
 23. java 3-fázový generátor extern (anglicky, německy, španělsky)
 24. java Vakuová dioda extern (německy)
 25. java PN polovodičová dioda (česky)
 26. java Graetzův můstek extern (francouzsky)
 27. java Usměrňovámí napětí - vliv R, C extern (francouzsky)

OKTÁVA, 4. ročník
Elmag. vlnění a optika:
 1. HTML5 Elmagnetické vlnění I. extern (česky)
 2. flash Elmagnetické vlnění II. (anglicky)
 3. java Huygensův princip extern (česky)
 4. flash Stín a polostín (česky)
 5. HTML5 Odraz a lom světla extern (česky)
 6. flash Zákon odrazu (anglicky)
 7. flash Zákon lomu (anglicky)
 8. java Optické vlákno (česky)
 9. flash Chování světla na rozhraní prostředí (anglicky)
 10. java Optická lavice - zrcadla a čočky (česky)
 11. java Normální disperze - Duha (česky)
 12. java Optická mohutnost tlusté čočky (česky)
 13. java Zobrazení spojkou I. extern (česky)
 14. flash Zobrazení spojkou II. (anglicky)
 15. java Zobrazení rozptylkou (česky)
 16. java Akomodace oka extern (anglicky)
 17. flash Krátkozrakost (česky)
 18. flash Dalekozrakost (česky)
 19. flash Zobrazení pomocí 2 čoček (zdánlivý předmět) (anglicky)
 20. HTML5 Čočkový hvězdářský dalekohled extern (česky)
 21. java Aditivní skládání barev extern (anglicky)
 22. HTML5 Interference dvou kulových vln extern (česky)
 23. java Interference na tenké vrstvě extern (anglicky)
 24. HTML5 Difrakce na štěrbině extern (česky)
 25. java Difrakce na štěrbině I. extern (anglicky)
 26. HTML5 Difrakce na dvojštěrbině II. extern (česky)
 27. flash Kruhově polarizované světlo - čtvrtvlnná destička (anglicky)
Relativita:
 1. flash Synchronizace hodin (anglicky)
 2. flash Lorentzova transformace (anglicky)
 3. flash Princip Michelsonova interferometru (anglicky)
 4. flash Problém současnosti (anglicky)
 5. flash Kontrakce délky (anglicky)
 6. flash Relativistické hodiny (anglicky)
 7. HTML5 Dilatace času extern (česky)
Atomová a jaderná fyzika:
 1. HTML5 Vnější fotoefekt extern (česky)
 2. java Comptonův jev (česky)
 3. flash Interakce RTG s hmotou (anglicky)
 4. java Rutherfordův pokus (česky)
 5. HTML Bohrův model atomu extern (česky)
 6. flash Excitace elektronu v Bohrově atomu (anglicky)
 7. java Difrakce RTG na krystalové mřížce extern (anglicky)
 8. HTML5 Radioaktivní rozpad I. extern (česky)
 9. flash Radioaktivní rozpad II. (anglicky)
 10. java Rozpadové řady extern (česky)
 11. flash Schéma jaderné elektrárny (česky)
 12. flash Schéma tepelné elektrárny (česky)
 13. flash Schéma vodní elektrárny (česky)
 14. flash Schéma sluneční elektrárny (česky)
 15. flash Schéma elektrárny na biomasu (slovenky)
 16. flash Schéma geotermální elektrárny (slovenky)
 17. flash Schéma větrné elektrárny (slovenky)
 18. java Zkuste řídit jadernou elektrárnu! extern (anglicky)
Astronomie a astrofyzika:
 1. java Fáze měsíce extern (anglicky)
 2. java Zatmění Měsíce a Slunce (česky)
 3. java Póly světové sféry extern (česky)
 4. java Zdánlivý pohyb hvězd extern (česky)
 5. java Hvězdná obloha extern (česky)
 6. java Vývoj hvězd (H-R diagram) (česky)
 7. java Paralaxa extern (česky)
 8. HTML5 Dopplerův jev I. extern (česky)
 9. java Dopplerův jev II. (česky)
 10. java Dopplerův jev III. (česky)

FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘE
 1. flash Derivace jako tečna v grafu - rychlost, zrychlení (anglicky)
 2. flash Derivace funkce sin(x) (anglicky)
 3. flash Integrál a jeho význam plochy pod křivkou (anglicky)
 4. java Jak funguje CD ROM (francouzsky)
 5. java Zápis na CD-R (francouzsky)
 6. java Zápis na CD-RW (francouzsky)
 7. java Princip televize (česky)
 8. java Automobilová převodovka (česky)
 9. flash Délka dne v průběhu roku (anglicky)

Funkčnost zde uvedených odkazů JIŽ NENÍ pravidelně ověřována.

free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016