Fyzikální kabinet FyzKAB

Fyzikální tabulky:

Znáte to, řešíte příklad, ve kterém potřebujete např. součinitel teplotní délkové roztažnosti železa. Otevřete MFChT a hledáte… hledáte… Neustáte listujete stránkami s informacemi jako je tepelná vodivost, tvrdosti látek… Obsah je rozsáhlý o rejstříku ani nemluvě! Samé údaje, které absolutně nepotřebujete. MFChT jsou dobrý pomocník, ale obsahují pro středoškoláka řešícího běžné „školní“ příklady prostě moc údajů!

Chtěli jsme zabránili situaci, kdy MFChT poletí do kouta a znechucený študák zlomí hůl nejen nad příkladem, pro který mu chybý TEN zatracený údaj, ale i nad celou fyzikou! Proto jsme zde připravili zkrácenou verzi fyzikálních tabulek. Níže uvedené tabulky by měly obsahovat základní hodnoty pořebných konstant, se kterými by se měl průměrný středoškolák setkat. Dokonce uvažujeme, že zde uvedené tabulky ještě trochu zredukujeme podle toho, s jakými údaji budeme v následující době nejvíce pracovat. (Pochopitelně nám s tím pomůže i Vaše zpětná vazba!)


Obecné


Mechanika


Termodynamika + Kmitání a vlnění

Molekulová fyzika

Kmitání a vlnění

Akustika


Elektřina & Magnetismus

Elektřina

Magnetismus

Elektromagnetické záření


Optika + Atomová fyzika + Astronomie

Optika

Atomová a jaderná fyzika

Astronomie


periodicka tabulka prvku
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!