Fyzikální kabinet FyzKAB

Stránky FyzKAB Story

FyzKAB Story

Prolog

Psal se asi tak rok 2000, když přítomní fyzikáři regionálního gymnázia vytřeštěně stáli nad krabicí s dataprojektorem, kterou v jejich kabinetě doslova pohodil tehdejší „dvorní dodavatel“ audiovizuální techniky. Než se kdokoliv cokoliv dozvěděl, „pan Inženýr“ odklusal s fakturou do kanceláře k jejímu promptnímu proplacení. Pak už tu podnikatelskou fosilii ze zlatých devadesátek nikdy nikdo neviděl, stejně jako slíbenou montáž…

Školní údržbář ze starého lustru vyrobil stropní držák (visí tam dodnes), nadšený fyzikář pomocí několika provázků s uzlíky (to okoukal u stavitelů pyramid) rozměřil místo na stropě, které odpovídalo vypočítané geometrii plynoucí z odhadnutého světelného výkonu a projekčního úhlu. Školník pak při zvukové kulise příklepu a modliteb všech zúčastněných vnořil na vyznačeném místě vidiový vrták do betonových překladů stropu učebny. Všichni tři, tedy údržbář, školník a nadšený fyzikář, společnými silami natáhli lišty pro vodiče silového a signálového rozvodu. Pochopitelně se ukázalo, že součástí dodávky není VGA kabel potřebné délky a také video rozbočovač, bez kterého jen těžko lze připojit současně projektor a monitor k tehdejšímu počítači… Po následných dodatečných výdajích, které se neobešly bez patřičných komentářů a závisti učitelů ostatních aprobací, se v rámci několika dalších odpoledních brigád podařilo vybudovat učebnu fyziky s možností počítačové projekce.

zloba

Rázem vyvstal kauzální problém: „A co teď vlastně budeme promítat? Když nás to stálo takové úsilí!

2001–2008
Fyzikální kabinet

Právě z potřeby shromáždění a později i vytvoření potřebného balíku výukově využitelných materiálů začaly vznikat fyzikální webové stránky nazvané „Fyzikální kabinet“. Stránky nejdříve vznikaly v MS Wordu a to stylem Uložit jako HTML. Později již stránky vznikaly ve FrontPage, NVu nebo KompoZeru. Jak se postupně rozšiřovalo portfolio dovedností (HTML, JavaScript, PHP…) jediného autora a vývojáře stránek, začal web vznikat v neocenitelném editoru Doctor’s HTML Editor a dle stránek Jak psát web.

Web Fyzikální kabinet se z původních asi čtyř webových stránek začal poměrně rychle rozrůstat. K hranici limitních 10 MB, které nabízel tehdejší freehostingový prostor se přiblížil poměrně rychle. Stránky začaly nejen sjednocovat seriózní informace kolem fyzikálních soutěží, nabízet návody na výrobu fyzikálních pomůcek a podobně, ale myslely i na fyzikální zábavu. Kultovními kupříkladu byly papírové slepovačky s fyzikální tématikou, na které se ještě v roce 2019 vzpomínalo v rámci konference Elixír v Hradci Královém.

Kolem stránek Fyzikální kabinet se během jejich desetileté éry začala vytvářet oficiálně nezmapovaná komunita. Ne, že by to byly jediné fyzikální stránky na celém Internetu, ale byly to stránky člověka z praxe, který je stavěl pro potřeby výuky. Nikoliv jen pro naplnění úředníky zvolených klíčových bodů monitorovací zprávy pro aktuální projektové financování. Téměř každodenní práce na obsahové, či technické stránce, celého webu by stejně nikdo reálně nezaplatil. Právě ta neotesaná syrovost a pevná spjatost s aktuálními problémy výuky, bylo to, co lidi na stránky přivádělo. Někteří, a byla jich většina, stránky využívali jako zdroj informací i jako rozcestník k dalším zajímavým webům. Mezi tyto zajímavé weby kupříkladu patří matematické, fyzikální a astronomické HTML5 animace Waltra Fendta. Byl zde odkaz na stránky animované fyziky PhET, k jejichž prvotní české lokalizaci se skrze stránky Fyzikální kabinet zpočátku přispělo. Našli se však i lidé, kteří nezůstali jen pouhými konzumenty, ale zasílali i své příspěvky a různé výukové materiály. Především se jednalo o různé výukové prezentace v PowerPointu. Jednou z nejaktivnější byla paní učitelka, která své powerpointovské animace podepisovala značkou IK Truhla. Když pak odcházela do důchodu, zaslala dojemný email. Kdyby pro nikoho jiného, tak pro tuhle paní učitelku měly stránky Fyzikální kabinet smysl.

Fyzikalni kabinet 2001

Paradoxem stránek Fyzikální kabinet však po celou dobu jejich existence bylo, že nikdy nevznikaly a ani nebyly hostované na oficiálních stránkách školy. Webové stránky první rok běžely na free hostingovém serveru WEBzdarma. Poté stránkám zázemí nabídl tehdejší student na svém vlastním serveru FYZIKA.NET, který mu běžel kdesi doma na počítači u postele. S některými studenty je lepší domluva, než s některými jejich učiteli! Stránky se na serveru FYZIKA.NET, na kterém jsou dodnes, od té doby mohly téměř neomezeně rozrůstat. Je ale skvělé, že majitel serveru FYZIKA.NET pro stránky Fyzikální kabinet vždy najde místo. Dvacet let jeho nezištné pomoci a vstřícnosti mu nyní alespoň splácíme formou výdělku z provozované reklamy na těchto stránkách. Vzpomeňte si na to, až budete ta reklamní okna proklínat a zavírat.

2008–2011
Fyzikální kabinet (konečně) GymKT

Přestože jakékoliv technické podpory se od „své“ školy stránky Fyzikální kabinet nikdy moc nedočkaly, byly školními pozorovateli pravidelně navštěvovány a jejich obsah byl formou „dobrých rad“ příležitostně korigovány. Nakonec, když stránky Fyzikální kabinet nejen dorovnaly svou návštěvností oficiální webové stránky školy, ale dokonce je překonaly, dočkaly se skutečného ocenění. Na oficiální webové stránky školy v sekci FYZIKA byl přidán odkaz. Více nebylo možné, protože stránky Fyzikální kabinet stále nezapadaly do zvolené koncepce webové prezentace školy. I tak na to stránky zareagovaly a ke své škole se hrdě přihlásily i svým oficiálním názvem „Fyzikální kabinet GymKT“.

Fyzikalni kabinet 2008

V duchu podobných „vítězství“ se bohužel neslo celé desetiletí existence a provozu stránek. A to i přesto, že stránky byly jinde běžně používány a citovány – někdy dokonce až vykrádány, v několika případech dokonce napodobovány. Poslední rok začala roční návštěvnost stránek atakovat hranici jednoho sta tisíc návštěvníků!

Přesto se nelze divit, že na konci školního roku 2010/11 se do té doby stále jediný autor a webmaster rozhodl provoz stránek ukončit. Během prázdnin ještě doběhla dříve vyhlášená soutěž o (dnes asi sběratelsky zajímavá) trička s logem FK a 12. září 2011 v devět hodin dopoledne stránky definitivně skončily. Důvodem pochopitelně nebylo jen vyhoření plynoucí z desetiletého provozu stránek tažených jediným člověkem nebo určitá pachuť plynoucí ze stálého statusu nepříliš oficiálních stránek, ale především kvalita vznikajících ostatních fyzikálních webů. V té době díky různé projektové podpoře výuky začal nepřehlédnutelný boom různých rádoby výukových webů. Jejich startovní vizuál zpravidla sliboval mnoho. Následná kvalita a především doba trvání však byla vždy přesně ohraničena dobou udržitelnosti daného projektu. Tyto rozpačité počiny sice pro stránky Fyzikální kabinet GymKT nebyly konkurencí, ale fakt, že někdo je ochoten nemalými částkami podpořit vznik takových paskvilů, zatímco podpora životaschopného projektu s desetiletou tradicí možná není, byl poslední kapkou.

Fyzikalni kabinet 2011

2011
Konec stránek

Přestože stránky Fyzikální kabinet GymKT, jak bylo naznačeno, nikdy nebyly úplně oficiálními stránkami školy, bylo ukončení jejich provozu poznamenáno velmi nemilou až trapnou událostí. A přitom vše začalo tak zcela nevinně, jak už to bývá…

Fyzikalni kabinet parte

Několik fyzikářek školy jako akt určitého poděkování za léta provozu stránek smutečně vyzdobilo fyzikální nástěnku a přišpendlilo na ni úmrtní oznámení stránek Fyzikálních kabinet. Pro všechny rozumné to bylo vtipné ukončení desetileté kariéry stránek. Ne nadarmo se říká, že humor je nejdůstojnější projev smutku. Nestandardní vyzdobení fyzikální nástěnky však neušlo pozorným pohledům informátorů tehdejšího ředitele školy, který ukončení úspěšných stránek nevyhodnotil zrovna šťastně. To co následovalo, si ani nezaslouží jakoukoliv další publikaci! Při dnešním nadhledu to ale lze považovat za oficiální povýšení („in memoriam“) právě ukončených stránek na oficiální školní stránky. 😉

ctenar bez hlavy

Je skutečnou záhadou, že po tomto opravdu nedůstojném zakončení provozu webových stránek byl tehdejší webmaster ochoten se pustit do jakéhokoliv dalšího (a zpočátku opět tak trochu partyzánského) webového projektu. Výsledkem jeho dalšího počinu byl soubor reálných fyzikálních pokusů vzdáleně ovládaných přes internet nazvaný Vzdálená internetová laboratoř.

Asi se u něj jedná o určitou maniakální formu nevyléčitelného masochismu! 😏2016–???
Fyzikální kabinet FyzKAB

Několik let se absence stránek Fyzikální kabinet různě dařilo suplovat všelijakými experimenty o sdílení materiálů. Platformy Moodle i pozdější Google Classroom nabídly možnost sdílení konkrétním skupinám uživatelů. Veřejnou prezentaci obecných materiálů zase suplovaly jiné prezentační možnosti různých webových blogů jednotlivých vyučujících. Sjednocující místo, na kterém bylo vše dostupné, jak tomu bylo na stránkách Fyzikální kabinet, však stále chybělo.

V roce 2016 se tedy vytvořila poměrně různorodá skupina lidí z několika škol a vzdělávacích institucí, kteří oslovili původního autora s představou o obnovení stránek Fyzikální kabinet. Po poměrně dlouhém vyjednávání byly spuštěny stránky ve velmi okleštěné podobě a s vyhlídkou nulového budoucího rozvoje. Bylo tedy třeba vytvořit trvalejší redakční tým, který by zajistil více než pouhou stagnaci webu na značně zmrzačené úrovni roku 2011. Nakonec se podařila vytvořit skupina několika dobrovolníků, kteří podobně jako předchozí autor a webmaster, ve svém volném čase stránky rozvíjí. Je skvělé, že se nám podařilo přemluvit i původního autora, který coby externí člen redakčního týmu, pomáhá rozvíjet výukovou část stránek, ale i aktivně přispívá do části elektronické.

Fyzikalni kabinet 2016

Obnovené stránky si chtěly ponechat původní název. Jednou z podmínek bývalého autora však bylo vynechání slova „GymKT“ z názvu. Jelikož v té době zrovna existovaly webové stránky s názvem „Fyzikální kabinet“, doplnili jsme náš název o výraz FyzKAB. Je pravda, že nyní již opět stránky s názvem „Fyzikální kabinet“ zanikly (asi jim skončila udržitelnost projektu, v rámci kterého vznikly), ale my se již držíme výchozího názvu Fyzikální kabinet FyzKAB. Výraz FyzKAB nyní zároveň výborně slouží jako nezaměnitelné klíčové slovo pro rychlé a spolehlivé vyhledávání našich stránek ve vyhledávačích.

I když struktura nových stránek zpočátku chtěla kopírovat původní zaběhlou tradici, nakonec se částečně změnila. Stránky si pochopitelně ponechaly své zaměření, které stále slouží ke sdílení výukových materiálů. Stále zde přetrvává zaměření na podporu studia studentů a výuky učitelů, dále je zde i část určená jen pro žáky původní školy. Novou a významnou částí stránek je soubor článků věnovaných elektronice, zejména programování modulů Arduino a ESP32. Články věnované modulu Arduino a ESP32 se stávají „rejdištěm“ nadšených hobbíků z oblasti domácí robotiky, tedy lidí občas poměrně vzdálených školním škamnům a kabinetům. Skutečně zajímavými návštěvníky a čtenáři těchto článků jsou lidé důchodového věku, kteří sami propadli programování mikrokontrolérů a nyní hledají potřebné studijní texty a informace v češtině. Uvidíme, zda se stránky nakonec zcela neodpoutají od skupiny znuděných studentů trávicích život jen s mobilem v ruce, a naopak se zaměří na zvídavé důchodce s pájkou. 😯

Budoucnost stránek

V současné době se reinkarnované stránky Fyzikální kabinet FyzKAB pomalu začínají blížit ke kritické hranici deseti let. Z někdejší skupiny „obnovitelů“ stránek již v dnešním redakčním týmu moc původních členů nezůstalo. Co bude dále?

Upřímně…
Nevíme!
Ale strach z budoucnosti nemáme.
Ona stejně brzy přijde!
tym FK
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!