Fyzikální kabinet FyzKAB

Články FUNDUINO: Multi-function Shield Funduino – popis a schéma

Popis: Arduino Multi-function Shield
(Funduino výukový multi-shield do škol pro Arduino)


Zajímáte se o Funduino? Zkuste také následující články:

  1. Testujeme Multi-function Shield (Funduino)
  2. Připojujeme periférie k Multi-function Shield (Funduino)
  3. Funduino jako stopky, časovač (minutka), hodiny a budík


Popis Arduino Multi-function Shield

Je zajímavé, že na internetu ucelený popis toto shieldu nenajdete. Informace je třeba doměřovat, „vykoukávat“ z plošného spoje, odhadovat z ukázkových zdrojových kódů a nebo vyčíst z čínského schématu (mimochodem byla v něm chyba!).

Pro všechny, kteří mají stejný stejný problém - koupili si Arduino Multi-function Shield (alias Funduino výukový multi-shield do škol pro Arduino) - zde uvádím popis ovládacích konekotrů a prvků totoho modulu. Dole pak uvádím schéma s opravenou chybou v popisu pinů jednoho konektoru. Časem (možná), doplním zdrojovými kódy pro testování jednotlivých bloků (LED zobrazovače, vstupní tlačítka, trimr, připojení sonaru, teploměru apod.)

Multi-function Shield for Arduino

1. Konektor pro modul Bluetooth APC220
   (nebo Voice Recognification Module)

Popis (směrem shora)
7 – nepoužito
6 – nepoužito
5 – pin 0
4 – pin 1
3 – nepoužito
2 – napětí +5 V
1 – GND

2. Čtveřice LED zobrazovačů řízených obvodem 74HC595
   (jeden pro všechny čtyři zobrazovače)

Ovládaní zobrazovačů:
Zápis do Latch – pin 4 (start zápisu LOW, konec HIGH)
Hodinový pulz (takt) – pin 7
Sériová data – pin 8 – zápis 2× 8 bitů (2× Byte)
(první Byte – data rozsvícených segmentů – rozsvícení LOW, vypnutí HIGH)
Bity bity odpovídají segmentu: segment
V druhém Byte se zapisuje adresa zobrazovače (zleva):
   první – ××××0001
   druhý – ××××0010
   třetí – ××××0100
   čtvrtý – ××××1000

3. Reset – resetuje modul Arduino (nikoliv Multi-function Shield)

4. Signalizační LED (rozsvícení LOW, vypnutí HIGH)

Popis LED (směrem shora)
LED D1 – pin 13 (PWM)
LED D2 – pin 12
LED D3 – pin 11 (PWM)
LED D4 – pin 10 (PWM)

5. Piezo-bzučák pasivní – připojen k pinu 3 (PWM)

6. Propojka (jumper) – připojuje Pull Up rezistor 10 kΩ na vstup A4 (vyvedeno na střední pin konektoru 7b)

7. Konektor pro připojení čidla IR (7a) a teplotních čidel Dallas 18B20 a LM35 (7b)

Popis 7a (zleva)
1 – pin 2
2 – GND
3 – napětí +5 V
Popis 7b (zleva)
1 – GND
2 – pin A4
3 – napětí +5 V

8. Odporový trimr 10 kΩ mezi referenční napětí (+5 V) a GND, jezdec vyveden na pin A0

9. Propojka (jumper) – připojuje Pull Up rezistory (10 kΩ) k tlačítkům S1, S2 a S3 (viz 11)

10. Konektor pro připojení čidel – např. sonarové čidlo HCSR04, servo…

Popis (zleva)
První sloupec – GND (všechny 4 piny)
Druhý sloupec – napětí +5 V (všechny 4 piny)
Třetí sloupec (shora) – pin 5 (PWM), pin 6 (PWM), pin 9 (PWM) a pin A5

11. Vstupní tlačítka – připojena k pinům A1-3 (stisknutí – hodnota LOW) – možnost připojení Pull Up rezistorů k napětí +5 V (propojka 9)

Popis (zleva)
Tlačítko S1 – pin A1
Tlačítko S2 – pin A2
Tlačítko S3 – pin A3


Schéma důležitých částí

schema Multi-function ShieldPopis Multi-function Shield

Chcete si popis Funduino Multi-function Shield stáhnout ve formátu PDF? Klikněte na uvedený odkaz nebo na náhled plakátku níže.

Popis Multi-function Shield

Autor příspěvku: Miroslav Panoš
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!