Fyzikální kabinet FyzKAB

Články Fyzikální pomůcky Oprava stavebnice NTL („DEMO“)

Oprava stavebnice NTL (Zásuvný systém „DEMO“ Elektřina/Elektronika)

Zásuvný systém „DEMO“ Elektřina/Elektronika je hezká demonstrační sada, díky které lze žáky opravdu názorným způsobem seznámit se základy elektřiny a elektroniky. Sestavování obvodů z kostiček jednotlivých částí obvodu je nejen intuitivní, ale i rychlé a názorné. Jistým slabým místem této stavebnice je provedení spodní části zapojovacích kostiček, která je provedena z křehkého plexiskla. Při častějším používání se občas stane, že při ne vždy šetrném zapojování nebo vypojování nějaké kostičky, dojde k prasknutí plexisklového dna, ve kterém jsou upevněny připojovací kontakty. Prasklina v plexiskle se při dalším používání rychle šíří, až dojde k úplnému vylomení dna z kostičky.

Buš je možné koupit novou kostičku a použít dno z ní, nebo je zde možnost vyrobení nového dna kostičky. Jako ukázkový příklad kutilské opravy tohoto dna kostičky ukazuje následující obrázek (obr. 1), kde bylo dno vyrobeno z kusu plexiskla a kontakt byly vytvořeny banánků napájených na kusu cuprexitu, který je vložen do kostičky.

kutilská verze nového dna kostičky
Obr. 1 – „kutilská“ verze nového dna kostičky (vlevo) a poškozené originální dno (vpravo)

V dnešní době je možné využít 3D tisku a potřebné dno si vytisknout. Vyrobení toto nového dna z pružnějšího materiálu (kupříkladu PETG) má tu výhodu, že při používání kostičky již nedochází k praskání jako u původního plexiskla. Pochopitelně, když budeme navrhovat nové dno, navrhneme ho tak, aby bylo stejně univerzální jako původní dno – tedy se všemi otvoru, do kterých je možné vsadit původní kontakty (viz obr. 2) včetně šestihranného osazení.

vykres v FreeCad
Obr. 2 – návrh nového dna kostičky v programu FreeCAD

Vyrobíme-li si nové dno, je již výměna poškozeného dna poměrně rychlou záležitostí. V případě, že budeme pájet na přívodní kontakty namontované do nového dna propojovací vodiče nebo součástku, která je v kostičce vložena, je třeba být obezřetnější – použitý materiál 3D filamentu má nižší teplotu tání než původní plexisklo. Opravená kostička může již plně sloužit původnímu určení.

vykres v FreeCad
Obr. 3 – výměna poškozeného dna za nové vytištění na 3D tiskárně

Výroba nového dna trvá asi 1,5 hodiny a spotřebuje (při 20% výplni) cca 5 m filamentu. Pochopitelně to tedy není na výrobu nových součástí pro všechny kostičky nebo snad nějakou komerční výrobu těchto částí. Jedná se pochopitelně o možnost jednorázové opravy. Nové dno je téměř shodné s originálním – jediným rozdílem jsou chybějící drobná osazení na spodní straně (ty díky výrobě 3D tiskem vytvořit nelze).

Pokud máte podobný problém s výukovou stavebnicí NTL, nebo dokonce jste museli díky poškozenému dnu některých kostiček část přestat používat, můžete si zde stáhnout model pro tuto opravu.


Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!