Fyzikální kabinet FyzKAB

Články Pár postřehů z elektroniky Měříme světelnou intenzitu

Měříme světelnou intenzitu

Fotodioda

Pro měření osvětlení či světelné intenzity se mi velice osvědčilo využívat fotodiodu Tesla 1PP75. Hradlové napětí na fotodiodě úměrné osvětlení je poměrně malé (cca 0,5 V), proto jsem chtěl k diodě připojit operační zesilovač. Přímo v datovém listu operačního zesilovače LM108 jsem nalezl následující zapojení. Ve školních podmínkách zapojení napájím školním zdrojem BK125 (±15 V). Výstupní napětí úměrné osvitu fotodiody lze zobrazovat přímo na demonstračním voltmetru.

zapojení fotodiody

Další zapojení jsem nalezl v publikaci: Hábovčík P.- Lasery a fotodetektory (vyd. ALFA Bratislava, 1989). První zapojení je pro lineární režim.

zapojení fotodiody

Odpor R1 je zátěží fotodiody, odpor R2 je možné vyloučit pokud fotoproud dosahuje dostatečně velké hodnoty.

Uvýst=R1.(IΦ+ID)

Rychlost obvodu je ohraničena časovou konstantou danou R1 a jeho parazitní kapacitou.

Druhé zapojení je pro logaritmický režim. Odpor zátěže nesmí být menší než 10 MΩ. Jestliže je na vstupu použitý tranzistor FE, podmínku lehce splníme zapojením dle následujícího obrázku.

fotocidlo logaritmické


Uvýst = (1+  R1  ) · ( kT ) · ln(1 + IΦ·ID)


R1 e

Rychlost zesilovače je však v tomto případě dosti malá asi 0,1 s.

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!