Fyzikální kabinet FyzKAB

Články Prostředí mBlock + modul Arduino

Prostředí mBlock & Arduino

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!