Fyzikální kabinet FyzKAB

Stránky Píší o GymKT Den otevřených dveří 2007

Den otevřených dveří na GymKT

Jako již tradičně se i letos konala na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech akce: „Den otevřených dveří". Oproti minulým létům, proběhl den otevřených dveří v předvánočním termínu, tedy v době, kdy řada žáků základních škol třímá v ruce přihlášku na střední školu s nezodpovězenou závažnou otázkou - kam dále?

Každá předmětová komise působící na gymnáziu si pro zájemce o studium připravila informační stánek, kde mohli získat užitečné informace o studium, nahlédnout do učebních plánů daného předmětu včetně školního vzdělávacího programu, poznat metody výuky, používané učebnice, vyzkoušet si názornost učebních pomůcek, či jinak se seznámit s dalšími aspekty zabezpečení výuky na této škole.

ucitel in action
Největší ohlas sklidily tradičně experimentální hrátky. Letos na téma: „Kouzla a záhady“

Průvodci po škole byli přímo studenti školy. Zájemci o studium se tedy mohli od nich dozvědět i jisté neformální informace o studiu z pohledu studentů. Tento nápad organizátorů se mi velmi líbil a hodnotím jej velmi kladně. Nejen, že jsem nemusel chaoticky bloudit rozlehlou budovou školy, ale měl jsem i možnost poznat, že výstupem klatovského gymnázia nejsou jen „šprti nabušení vědomostmi“, ale mladí, bystří a inteligentní studenti s kultivovaným projevem.

Fyzikální candrbál

Komise fyziky tradičně vsadila na heslo: „Fyzika je věda experimentální“ a opět se jí to vyplatilo.

Experimetální část prezentace této komise se nesla v pojetí záhad až kouzel, kdy zcela běžné předměty a látky se chovaly naprosto neočekávaně. Je tedy jasné, že tato část slavila nevídaný úspěch nejen mezi zájemci o studium, ale i jejich doprovodem. K vidění zde byly nejen tradiční pokusy z mechaniky, termodynamiky, optiky a elektřiny, které bych měl znát ještě z dob svého studia, ale byla zde i lahůdka, která hned tak v našem regionu k vidění není. Předváděná holografická projekce, vtipně prezentovaná jako kouzlo zmizení několika skleniček, mě na křídlech sci-fi přenesla do doby (snad) blízké budoucnosti…

Úspěch však zaznamenaly i technicky méně náročné pokusy, jako bylo záhadné těleso valíci se do kopce, voda tekoucí vzhůru, var při pokojové teplotě, nafouknutí balónku vývěvou, hromy a blesky či výboje v plynech se sníženým tlakem.

hologram
Jsou skutečné nebo jen zdařilý 3D obraz?
To je kouzlo holografie.

Součástí prezentace komise fyziky bylo i seznámení s internetovými stránkami této komise, které jsou příznačně nazvány Fyzikální kabinet. Komise fyziky je již přes více jak pět let spravuje a za tu dobu se tyto stránky z původních lokálních stránek určených jen pro žáky gymnázia pěkně rozrostly ve fyzikální web, který se v dnešní informační pavučině sítě Internet stává pojmem. Vložení klíčového slova „fyzikální kabinet“ do libovolného internetového vyhledávače mi jistě dá za pravdu…

Den otevřených dveří na klatovském gymnáziu J. Vrchlického se, alespoň z mého pohledu a pohledu komise fyziky, vydařil. Doufejme, že i přispěl k zodpovědnému rozhodnutí našich budoucích středoškolských studentů. Závěrem si snad ještě připomeňme, že gymnázia jsou dnes jediné střední školy, kde se středoškolská fyzika probírá celá v rozsahově i obsahově nezkrácené verzi. Navíc díky široké paletě volitelných seminářů (což je doménou klatovského gymnázia) se lze v průběhu studia zaměřit přesně dle svého zájmu na požadovaný předmět a tak získat specializované zaměření pro další úspěšné studium na vysoké škole. To dokazují nejen úpěchy současných studentů této školy, ale i ohlasy absolventů a současných studentů vysokých škol.

Marek Kaděra – 20. 12. 2007

Použité fotografie jsou získány od členů fotografického kroužku, který na gymnáziu působí.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!