Fyzikální kabinet FyzKAB

Stránky Píší o GymKT Jak jsme s gymnazisty zvážili Zemi

Jak jsme s gymnazisty zvážili zeměkouli

KLATOVY - Studenti nadaní na fyziku spočítali pomocí čtyřicetimetrového kyvadla hmotnost modré planety

Víte, jak se váží zeměkoule? Je to snadné. Stačí znát poloměr Země, přesnou dobu její otáčky, gravitační konstantu a zeměpisnou šířku místa, kde postavíte nezbytné matematické kyvadlo. Pak už jen změříte délku kyvadla a dobu jeho kmitu a vše správně vypočtete. Že se vám to tak snadné nezdá? Studentům z klatovského Gymnázia Jaroslava Vrchlického zřejmě ano, neboť se rozhodli spočítat hmotnost zeměkoule s pomocí matematického kyvadla spuštěného z městské dominanty - Černé věže.

Autor článku:
autor
Milan Kilián

U takového pokusu samozřejmě Deník nemohl chybět.

12.00:

V průjezdu Černé věže už čekají gymnazisté Tomáš Klejna, Zdeněk Marek, Tomáš Smolík a Martin Skála. Všichni se vesele usmívají a baví, ovšem jen do chvíle, než se přižene profesor Miroslav Panoš, který musel na poslední chvíli na jeden díl speciální konstrukce, z níž bude kyvadlo spuštěno, přivařit háček. „Tak, popadněte každý kus a jdeme to nahoru postavit,“ burcuje žáky Panoš poté, co dozněl hlas zvonu Vondra.

Vazeni Zeme - obr1 Vazeni Zeme - obr2 Vazeni Zeme - obr3 Vazeni Zeme - obr4
12.10:

Kluci vynášejí kovové části a další nezbytné vybavení po úzkých schodech zhruba do poloviny Černé věže. Protáhneme se pod zvonem a ihned se začíná pracovat na výstavbě konstrukce. Když je připraveno rameno, které se vysune ven, zazní dotaz: „Kde je saturna?“ Všichni se po sobě podívají. „Dole v batohu,“ zazní neveselá odpověď. Zatímco pokračují přípravy, seběhne vybraný nešťastník pro rybářský vlasec. Za chvilku je ale zpět a pomocí dvou olůvek se spouští dva téměř padesátimetrové vlasce dolů.

Vazeni Zeme - obr5 Vazeni Zeme - obr6 Vazeni Zeme - obr7 Vazeni Zeme - obr8
12.22:

Zatímco na věži pokračuje výstavba konstrukce, já scházím zhruba sto schodů a jdu pokus sledovat z úpatí věže.

Vazeni Zeme - obr9 Vazeni Zeme - obr10 Vazeni Zeme - obr11 Vazeni Zeme - obr12
12.38:

Spolu se dvěma desítkami lidí čekáme, až bude připravené kyvadlo. Někteří si čtou improvizovanou nástěnku, kde mladí gymnazisté informují nejen o tomto pokusu, ale i svých internetových stránkách http://kabinet.fyzika.net/. Zatímco se ve vysílačce ozývá, že vše je připraveno, zamotá se nám neopatrná dívka do vlasce. Naštěstí se vymotá dříve, než přijde profesor s žáky dolů, a především nic nepoškodí.

Vazeni Zeme - obr13 Vazeni Zeme - obr14 Vazeni Zeme - obr15 Vazeni Zeme - obr16
12.41:

„Teď zkonstruujeme kyvadlo a z periody jeho kmitu vypočítáme gravitační zrychlení a hmotnost Země. Navážeme závaží a můžeme začít měřit,“ říká Panoš, zatímco s pomocí Skály a zvoníka Jaroslava Aichingera přivazuje dvoukilogramové závaží.

Vazeni Zeme - obr17 Vazeni Zeme - obr18 Vazeni Zeme - obr19 Vazeni Zeme - obr20
12.47:

Přivázané závaží napne vlasec tak, že skončí až na zemi, a je nutné ho převázat. A to dokonce dvakrát. Využívám proto volné chvilky a ptám se na speciální konstrukci, která kyvadlo drží, jejího tvůrce Tomáše Klejny. „Vymysleli jsme ji spolu s otcem, který má kovoobráběcí firmu, takže se výrobou ze železa živí. Výroba trvala zhruba tři, čtyři hodiny a nejtěžší bylo udělat to tak, aby se nám to nepřevažovalo, protože z věže vyčnívá poměrně velký kus, téměř dva metry,“ řekl šikovný student.

Vazeni Zeme - obr21 Vazeni Zeme - obr22 Vazeni Zeme - obr23 Vazeni Zeme - obr24
12.51:

„Všichni, kdo máte stopky na hodinkách nebo na mobilu, se můžete zapojit,“ říká přihlížejícím profesor Panoš a když jsou všichni připraveni, uvede kyvadlo do pohybu. Po deseti kmitech zavelí stop a všichni sdělí naměřené časy studentům. Ti zanesou údaje do notebooku a bleskově počítají.

Vazeni Zeme - obr25 Vazeni Zeme - obr26 Vazeni Zeme - obr27 Vazeni Zeme - obr28
12.56:

„Délka kyvadla je téměř 40 metrů, deset kmitů trvalo 125,5 vteřiny. Hmotnost Země je 5,9 .1024  kilogramu. Teď už jdeme jen zpřesňovat,“ informuje všechny Panoš. Vtom přicházejí k věži turisté a ptají se, co děláme. „Vážíme zeměkouli,“ povídám a žena se srdečně rozesměje.

Vazeni Zeme - obr29 Vazeni Zeme - obr30 Vazeni Zeme - obr31 Vazeni Zeme - obr32
13.20:

Pokus jsme ještě čtyřikrát zopakovali se stejným výsledkem a máme hotovo. Země váží 5,97 .1024 kg. Zatímco gymnazisté se vydávají po schodech, aby rozebrali konstrukci, hodnotí Miroslav Panoš dnešní měření: „S výsledkem jsem velice spokojen. Přesnost je v procentech, která jsme očekávali, a podařilo se nám trefit i druhé desetinné místo, což je super,“ pochvaloval si Panoš. Vzhledem k jeho spokojenosti a nadšení kluků se dá předpokládat, že to rozhodně nebyl poslední zajímavý pokus, který klatovské gymnázium připravilo. Jen by příště mohli vybrat místo, kde je méně schodů.

Vazeni Zeme - obr33 Vazeni Zeme - obr34 Vazeni Zeme - obr35 Vazeni Zeme - obr36

Klatovský Deník, 30. 10. 2008

Pozn:

Pro publikování na stránkách Fyzikální kabinet, byl text oproti novinovému článku doplněn fotografiemi následujících autorů:

Milan Kilián (1–8,13–16, 24–28, 30, 32, 34, 36),
Kristýna Čerbová (12, 19–20, 23, 29, 31, 35),
Petr Mašek (9, 17–18, 21–22)
Zdeněk Marek (10–11, 33 ).

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!