Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Termodynamika + Kmitání a vlnění

Výukové prezentace – TERMODYNAMIKA, KMITÁNÍ a VLNĚNÍ:

1. Základní pojmy molekulové fyziky a termodynamiky

 • Kinetická teorie látek.
 • Vnitřní energie, práce, teplo.

1.1 Struktura a vlastnosti plynů

1.2 Struktura a vlastnosti pevných látek

1.3 Struktura a vlastnosti kapalin

1.4 Změny skupenství látek

 • Skupenské (měrné skupenské) teplo změny skupenství.
 • Kalorimetrická rovnice se změnou skupenství.
 • Změny skupenství, závislost na vnějších podmínkách.
 • Křivka varu, sublimace a tuhnutí – fázový diagram.


2. Kmitání mechanického oscilátoru:

 • Mechanický oscilátor, jeho parametry.
 • Kinematika harmonického kmitání.
 • Složené kmitání.
 • Dynamika harmonického kmitání, tlumené kmity.
 • Pružinový oscilátor, matematické kyvadlo.


3. Mechanické vlnění:

 • Základní pojmy.
 • Interference vlnění, odraz, stojaté vlnění.
 • Vlnění v pružném prostředí, Huygensův zákon, Dopplerův jev.

3.1 Zvuk

 • Fyz. vlastnosti zvuku (rychlost, frekvence)
 • Sluchové ústrojí
 • Hlasitost, intenzita zvuku a hladina intenzity zvuku
free counters
od 26.9.2012
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!