seminář a cvičení z fyziky – septima, 3. ročník

1. Metodika řešení úloh z mechaniky

2. Elektrostatika

  • Řešení úloh z elektrostatiky.

3. Měření a výpočty v obvodech stejnosměrného proud

  • Měření odporu rezistoru různými metodami.
  • Kirchhoffovy zákony.
  • Další úlohy o stejnosměrném proudu.

4. Základy sdělovací techniky

4.1 Základní součástky ve sdělovací technice, jejich zapojení a měření

4.2 Sdělovací technika

5. Užití vektorového počtu ve fyzikálních úlohách

  • Skalární a vektorové násobení, orientovaná plocha, normálový vektor.
  • Užití v úlohách z mechaniky a z nestacionárního magn. pole.

 


free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016