Fyzikální kabinet GymKT

Studium Pro výuku... Výukové prezentace Fyzikální seminář - 3. ročník

SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z FYZIKY (septima / 3. ročník):

1. Metodika řešení úloh z mechaniky2. Elektrostatika

  • Řešení úloh z elektrostatiky.


3. Měření a výpočty v obvodech stejnosměrného proud

  • Měření odporu rezistoru různými metodami.
  • Kirchhoffovy zákony.
  • Další úlohy o stejnosměrném proudu.


4. Základy sdělovací techniky

4.1 Základní součástky ve sdělovací technice, jejich zapojení a měření

4.2 Sdělovací technika5. Užití vektorového počtu ve fyzikálních úlohách

  • Skalární a vektorové násobení, orientovaná plocha, normálový vektor.
  • Užití v úlohách z mechaniky a z nestacionárního magn. pole.