Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Fyzikální seminář - 3. ročník

SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z FYZIKY: (septima / 3. ročník)

1. Metodika řešení úloh z mechaniky

 • Veličinová a jednotková rovnice.
 • Úlohy z kinematiky, dynamiky, o práci a energii, o výkonu.
 • Přeměny energie u valivého pohybu, úhlové zrychlení, pohybová, rovnice otáčivého pohybu, další úlohy.


2. Elektrostatika

 • Řešení úloh z elektrostatiky.


3. Měření a výpočty v obvodech stejnosměrného proud

 • Měření odporu rezistoru různými metodami.
 • Kirchhoffovy zákony.
 • Další úlohy o stejnosměrném proudu.


4. Základy sdělovací techniky

4.1 Základní součástky ve sdělovací technice, jejich zapojení a měření

 • Diody, tranzistory, mikrofony, reproduktory, usměrňovače, zesilovač.

 • Studium dějů v usměrňovači a zesilovači pomocí osciloskopu.

4.2 Sdělovací technika

 • Sdělovací soustava, vysílač, přijímač. Princip televize.


5. Užití vektorového počtu ve fyzikálních úlohách

 • Skalární a vektorové násobení, orientovaná plocha, normálový vektor.
 • Užití v úlohách z mechaniky a z nestacionárního magn. pole.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!