Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Fyzikální seminář - 4. ročník

Výukové prezentace – SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z FYZIKY: (oktáva / 4. ročník)


1. Optika

1.1 Zobrazování optickými soustavami

 • Odvozeno zobrazovací rovnice pro zrcadla a tenké čočky, příčné zvětšení.
 • Úhlové zvětšení optických přístrojů.

 • Zobrazovací soustavy.

1.2 Vlnová optika

 • Lom světla, vlnové vlastnosti světla.

1.3 Elektromagnetické záření a jeho energie

 • Řešení úloh o elektromagnetickém záření a jeho energii.

2. Speciální teorie relativity

 • Vznik speciální teorie relativity, Einsteinovy postuláty.
 • Lorentzova transformace, relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délky.
 • Relativistická hmotnost, relativistická energie, hybnost.
 • Řešení úloh z relativity.

3. Užití diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice

 • Rychlost a zrychlení jako derivace, rychlost a souřadnice jako integrál.
 • Výpočet práce proměnné síly.
 • Užití integrálu k výpočtu těžiště tělesa a momentu setrvačnosti.
 • Řešení integrujících úloh z fyziky.
 • Výběr zajímavých úloh obsahujících více témat.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!