seminář a cvičení z fyziky – oktáva, 4. ročník

1. Řešení integrujících a opakovacích úloh (zařazováno průběžně)

 • Výběr zajímavých úloh obsahujících více témat včetně řešení úloh ze starších ročníků FO.
 • Řešení zajímavých a opakovacích úloh.

2. Optika

2.1 Základní pojmy optiky

 • LC - měření indexu lomu.

2.2 Zobrazování optickými soustavami

 • Odvozeno zobrazovací rovnice pro zrcadla a tenké čočky, příčné zvětšení.
 • Úhlové zvětšení optických přístrojů.
 • Zobrazovací soustavy.
 • LC - měření ohniskové vzdálenosti čočky.

2.3 Vlnová optika

 • Lom světla, vlnové vlastnosti světla.
 • LC - měření vlnové délky světla.

2.4 Elektromagnetické záření a jeho energie

 • Řešení úloh o elektromagnetickém záření a jeho energii.

3. Speciální teorie relativity

 • Vznik speciální teorie relativity, Einsteinovy postuláty.
 • Lorentzova transformace, relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délky.
 • Relativistická hmotnost, relativistická energie, hybnost.
 • Řešení úloh z relativity.

4. Užití diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice

 • Rychlost a zrychlení jako derivace, rychlost a souřadnice jako integrál.
 • Výpočet práce proměnné síly.
 • Užití integrálu k výpočtu těžiště tělesa a momentu setrvačnosti.
 • Řešení integrujících úloh z fyziky.
 • Výběr zajímavých úloh obsahujících více témat.

 


free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016