Fyzikální kabinet FyzKAB

Zábava Fyzika „po zvonění“ Videozáznam fyz. experimentu

Soutěž o nejlepší videozáznam fyzikálního experimentu

Britská rada se sídlem v Praze vypsala v rámci Světového roku fyziky 2005

British Counsil

soutěž studentů středních škol o nejlepší videozáznam fyzikálního experimentu
nebo videozáznam série fyzikálních experimentů.

Spolupořadatelem soutěže byla Lidová hvězdárna v Prostějově.

Odbornou záštitu poskytoval Fyzikální ústav Akademie věd České republiky.

hvězdárna Prostějov


Všeobecná pravidla soutěže o videozáznam fyzikálního experimentu
v rámci světového roku fyziky 2005

 1. Soutěže o nejlepší videozáznam fyzikálního experimentu 2005 se mohli zúčastnit studenti-jednotlivci nebo skupiny studentů všech středních škol České republiky.
 2. Předem nebyly určena žádná omezující pravidla týkající se obsahu videozáznamu, kromě toho, že musí názorně vysvětlit zvolený fyzikální jev na úrovni studentů středních škol. Veškeré experimenty musí provádět pouze soutěžící. Organizátoři ocení vlastní kreativitu při tvorbě videozáznamu.
 3. Videozáznam musel mít jak českou, tak i anglickou verzi, obě verze musí být obsahově i formálně identické.
 4. Maximální délka trvání videozáznamu byla omezena na 10 minut.Při nedodržení tohoto požadavku mohla být škola ze soutěže vyřazena.
 5. Videozáznam musel být takového formátu, aby jej přehrál standardní přehrávač Windows Media Player 9.
 6. Videozáznam musel být komentovaný nebo otitulkovaný a musel obsahovat název školy a jména soutěžících.
 7. Videozáznam musel být na CD nosiči doručen na adresu The British Council, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1 nejpozději do 15. 5. 2005.
 8. Videozáznam musel obsahovat pouze objekty vytvořené studenty školy. Při použití cizích prvků bude sníženo bodové ohodnocení prezentace.
 9. Soutěžící se museli do soutěže zaregistrovat na http://www.astro.cz/wyp2005/. Tato přihláška nebyla závazná, sloužila pouze organizátorům k přehledu o zapojených školách.
 10. Vyhodnocení: Videozáznamy byly posuzovány komisí složenou ze zástupce Britské rady, pedagoga, fyziků, zkušeného televizního redaktora.
  Body byly udělovány za:
  • originalitu
  • technickou kvalitu a náročnost
  • obsahovou kvalitu textů, komentářů a jejich překladů do angličtiny
  • schopnost uchazeče reprezentovat Českou republiku jako mladý představitel vědy (mluvený projev v angličtině, schopnost prezentace a reprezentace vlastní země v zahraničí).Měření experimentu

Stránka popisující metodu meření

Vše dopadlo dobře, nikomu se nic nestalo. Závěry našeho experimentu jsou však negativní Pravděpodobně vlivem povětrnostních proudů, které nejsme schopni matematicky popsat, došlo k odchylkám ve všech směrech než jen na východ, jak jsme v teoretickém modelu předpokládali. Možným řešením by bylo provádět experiment uvnitř vysoké budovy (např. ve výtahové šachtě), což se nám ale zdálo pro natáčení průběhu celého experimentu nevhodné.

černá věž

začínáme teorií
Teoretická příprava experimentu
experimentální zařízení
Navržené experimentální zařízení
nabité zařízení
„Nabité“ zařízení před vypuštěním kuličky
měření rychlosti větru
Měření rychlosti větru
anemometr
Silný vítr nám nepřál
rychlost větru
Krajina s anemometrem
instalace zařízení
Instalace apararury přes kamenné zábradlí
usazení zařízení
Instalované zařízení na římse
lepenka in action
Bez lepenky ani ránu…
napájecí zdroj
Zapojení napájecího zdroje I
zdroj detail
Zapojení napájecího zdroje II
to je výška
Instalované zařízení
dopadiště
Krabice pro zachycení kuličky
první pokus
První pokus…
druhý pokus
Druhý pokud byl nadějný
další pokusy
Další pokusy již vykazovaly značný rozptyl
ukončení pokusu
Je čas udělat pápá…
konec
Tak zase někdy jindy a jinde na fyzikálním „candrbálu“


Ocenění týmu GymKT

diplom
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!