Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Naše výukové filmy Úspěšná videa na VímProč.cz

Výuková videa pro VímProč:

Naši studenti se pravidelně zapojují do soutěže VímProč. Níže uvedené videa jsou ty, které si vysloužila ocenění. A přidali jsme i jedno své (za FyzKAB), které ale bylo nesoutěžní.


Úspěšná videa na VímProč:

Termoemise a využití v elektronkách

Délka: 4:59 min.

V tomto videu je popsán princip takzvané termoemise, která našla uplatnění v dnešní době spíše historických elektronkách. Následuje pokus, který potvrdí elektrický proud v elektronce obsahující vakuum. Video vzniklo pro soutěž webu VimProč.cz

Autor: Štěpán Pressl

 

Mez pevnosti tažného lana

Délka: 3:14 min.

V tomto video pokusu je ukázáno, jak lze určit mez pevnosti tažného lana. Je zde vysvětleno, co je to mez pevnosti a jak ji lze změřit. Video vzniklo pro soutěž webu VimProč.cz

Autor: Jakub Holý

 

Měření tíhového zrychlení pomocí míčku

Délka: 2:53 min.

V tomto videu je předveden velice netradiční pokus měření tíhového zrychlení z videozáznamu skákajícího míčku. Video vzniklo pro soutěž webu VimProč.cz

Autor: Kryštof Boura

 

Elektrostatický odlučovač elektrárenského popílku

Délka: 4:49 min.

V první části filmu je formou přehledné animace nejdříve vyložen princip elektrostatického odlučovače. Druhá část zobrazuje reálný pokus. Video vzniklo pro soutěž webu VimProč.cz

Autor: Kristýna Bulínová & René Jirmus

 

Rezonance

Délka: 4:59 min.

Video se zabývá efektem zvaným rezonance - jednak vysvětluje fyzikální podstatu efektu, tak i ukazuje pokus s destrukcí skleničky pomocí zvukových vln. Video vzniklo pro soutěž webu VimProč.cz

Autor: Lukáš Holeček & Kateřina Kasalická

 

Naše video na VímProč:

Čtyřtaktní zážehový motor

Délka: 2:10 min.

V části videosmyčky je na animaci nejdříve vyložen princip čtyřtaktního motoru včetně popisu jeho jednotlivých dob. Druhá část využívá trikové metody, díky které probrané informace ilustruje na reálném modelu.

Autor: FyzKab GymKT

 

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!