Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Práce v laboratoři Všeobecné bezpečnostní předpisy

Všeobecné bezpečnostní předpisy

  1. Počínejte si při práci tak, abyste neohrožovali zdraví své ani svých spolupracovníků. Myslete při práci vždy na bezpečnost svého počínání. Poznávejte nebezpečí své práce a naučte se je včas odstraňovat.
  2. Dodržujte bezpečnostní předpisy platné pro vaše pracoviště! Dodržujte pořádek na pracovišti.
  3. Upozorněte ihned na každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz.
  4. Připojovat elektrické spotřebiče ke zdrojům je dovoleno pouze osobám znalým (vyučujícím). Zasahovat do elektrických rozvodů je povoleno jen osobám prověřeným.
  5. Povinnosti každého je vždy dodržovat předpisy požární ochrany, vyskytnuvší se závady odstranit, nebo na ně upozornit.
  6. Všechny elektrické a plynové přístroje před opuštěním pracoviště vypněte.
  7. Pití alkoholických nápojů na pracovišti, jakož i vstup podnapilým osobám je zakázán.
  8. Každý úraz ihned hlaste vyučujícímu.
  9. Nepoškozujte a neodstraňujte ochranné zařízení a pomůcky.
  10. Nerozptylujte své pracovníky.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!