Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM On-line procvičování Zaokrouhlování výsledků

Zaokrouhlování výsledků

Zaokrouhlete a správně zapište následující naměřenou hodnotu s platnou odchykou jako hlavní výsledek. (tzn. odchylku na první platnou číslici a na stejný počet desetinných míst výsledek.)


 ZAOKROUHLETE: 

Měřená hodnota a odchylka veličiny x

 

Definitivní (hlavní) výsledek:

Zaokrouhlete na první platnou číslici odchylky:


Výsledek tedy je:

 

kontrola

 


 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!