Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM On-line procvičování Procvičení převodů jednotek

Procvičení převodů jednotek

Jednou z obtížnějších částí učiva fyziky jsou bezesporu převody jednotek. Pochopitelně, díky tomu je tato část učiva u žáků velmi neoblíbená. A to i přestože si někteří z nich uvědomují určitou důležitost této problematiky pro další život.

Každý, kdo chce něco umět, určitě ví, že trénink dělá mistra. Důležité je tedy učivo procvičovat a ověřovat. Nechť Vám následující soubor příkladů při Vašem studiu pomůže.

Tato stránka umožňuje pracovat ve dvou režimech.

  • Studentská verze pro procvičování – interaktivní formulář patnácti příkladů ze zvolené sekce („normální“, plocha, objem, rychlost, hustota). Po převedení všech příkladů stiskněte tlačítko  Zkontrolovat tuto sekci, které je umístěné pod příklady. Správné a chybné výsledky se barevně označí (správné zeleně, chybné červeně). Po opravě chybných výsledků je možné nechat výsledky opět zkontrolovat.
     
  • Učitelská verze pro testy – generování příkladů pro zkoušení nebo tvorbu testů. Zobrazí se všechny sekce („normální“, plocha, objem, rychlost, hustota), které jsou doplněny správnými výsledky.
    POZOR! Po přepnutí do učitelské verze se již nelze se stávajícími příklady vrátit zpět na interaktivní studentský formulář! Při zpětném přepnutím do studentské verze dojde k vygenerování nové sady příkladů – ochrana před podvádění ve studentském formuláři pomocí učitelských výsledků.
vztekly muzik

Je až s podivem, že zatím této části učiva příliš „nevěnovali pozornost“ různí didaktičtí inovátoři, tak vehementně prosazující jednoduché pravidlo:
»Na co jsem já (nebo moje dítě) blbej, tak to nechám z učiva vyškrtnout!«

Ale třeba to teprve přijde…
A tak si ještě chvíli užijme pouhé mezidobí, než budou převody jednotek následovat Archimedův zákon, Ohmův zákon, Newtonovy zákony, zákon zachování energie a všechny ty další „těžké věci“, se kterými se už pomalu v učivu fyziky loučíme.Automaticky generovaný soubor příkladů na převody jednotek

Poznámky:
» Všechny výsledky zakrouhlete maximálně na dvě desetinná místa.
» V případě zápisu řádu použijte symboly e pro exponent, např.  2 ·10–4 zapište jako 2e–4 .
» Výsledky můžete zapisovat s desetinnou tečkou i čárkou.
» Při tisku učitelské verze na papír A4 (v prohlížeči Chrome) nastavte v dialogu tisku: Další nastavení → Měřítko →  Vlastní , pak dle náhledu, např.  45 % Převody „normálních“ veličin

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

 =   =  

prevod imperial
Výsledky:


Převody ploch

S1 =   =  

S2 =   =  

S3 =   =  

S4 =   =  

S5 =   =  

S6 =   =  

S7 =   =  

S8 =   =  

S9 =   =  

S10 =   =  

S11 =   =  

S12 =   =  

S13 =   =  

S14 =   =  

S15 =   =  

prevod 2
Výsledky:


Převody objemů

V1 =   =  

V2 =   =  

V3 =   =  

V4 =   =  

V5 =   =  

V6 =   =  

V7 =   =  

V8 =   =  

V9 =   =  

V10 =   =  

V11 =   =  

V12 =   =  

V13 =   =  

V14 =   =  

V15 =   =  

prevod 3
Výsledky:


Převody rychlostí

v1 =   =  

v2 =   =  

v3 =   =  

v4 =   =  

v5 =   =  

v6 =   =  

v7 =   =  

v8 =   =  

v9 =   =  

v10 =   =  

v11 =   =  

v12 =   =  

v13 =   =  

v14 =   =  

v15 =   =  

prevod 4
Výsledky:


Převody hustot

ρ1 =   =  

ρ2 =   =  

ρ3 =   =  

ρ4 =   =  

ρ5 =   =  

ρ6 =   =  

ρ7 =   =  

ρ8 =   =  

ρ9 =   =  

ρ10 =   =  

ρ11 =   =  

ρ12 =   =  

ρ13 =   =  

ρ14 =   =  

ρ15 =   =  

prevod 5
Výsledky:Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!