Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Měření na analog. přístrojích Měření na přístroji DU10 (AVOmet II)

Čtení hodnoty z ručkového přístroje - DU10:

Tento trenažér měření na přístroji AVOmet umožňuje naučit se odečítat hodnoty z analogového (ručkového) přístroje včetně odhadu chyby měření - pomocí obou nejčastěji používaných metod:

  1. metody poloviny dílku (ZŠ)
  2. tzv. třídy přesnosti přístroje (SŠ)

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru. Tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.


Multimetr DU10 (AVOmet II)
Metra Blansko

stupnice detail
DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II

Určete hodnotu na měřicím přístroji:

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!