Fyzikální kabinet FyzKAB
STUDIUM On-line procvičování Měření na přístroji DU10 (AVOmet II)

Čtení hodnoty z ručkového přístroje – DU10

Tento trenažér měření na přístroji AVOmet umožňuje naučit se odečítat hodnoty z analogového (ručkového) přístroje včetně odhadu chyby měření – pomocí obou nejčastěji používaných metod:

  1. metody poloviny dílku (ZŠ)
  2. tzv. třídy přesnosti přístroje (SŠ)

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru. Tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.

Pokud nevíte, jak se čtou hodnoty z analogových přístrojů včetně odchylky, nejdříve si na stránkách FyzKAB potřebné nastudujte. 😉

Multimetr DU10 (AVOmet II) Metra Blansko

stupnice detail
DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II DU10 - AVOmet II
DU10 - AVOmet II

Určete hodnotu na měřicím přístroji:
 

pro přesnější odečet klikněte na ikonu lupy
počítají se nejmenší dílky stupnice – max. 60zaokrouhleno MAXIMÁLNĚ na tři desetinná místa


 
 


pro přečtení klikněte na ikonu lupyzatím nezaokrouhlenozatím nezaokrouhleno


Definitivní (hlavní) výsledek:

zaokrouhleno na první platnou číslici odchylky a shodný počet desetinných míst


kontrola

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!