Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Měření na analog. přístrojích Měření na přístroji NTL

Čtení hodnoty z ručkového přístroje – NTL-P3210-1P

Tento trenažér měření na přístroji NTL-P3210-1P umožňuje naučit se odečítat hodnoty z analogového (ručkového) přístroje včetně odhadu chyby měření - pomocí obou nejčastěji používaných metod:

  1. metody poloviny dílku (ZŠ)
  2. tzv. třídy přesnosti přístroje (SŠ)

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru. Tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.


Multimetr NTL-P3210-1P

stupnice detail
NTL
NTL NTL NTL
NTL NTL NTL
NTL

Určete hodnotu na měřicím přístroji:
 

  • pro přesnější odečet klikněte na ikonu lupy
  • počítají se nejmenší dílky stupnice – max. 100
 
 

  • pro přečtení klikněte na ikonu lupy


  • zatím nezaokrouhleno


  • zatím nezaokrouhleno


Definitivní (hlavní) výsledek:

zaokrouhleno na první platnou číslici odchylky a shodný počet desetinných míst


kontrola

free counters
od 26.9.2012
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!