Fyzikální kabinet GymKT

Studium Měření na analog. přístrojích Měření na přístroji UNI-21

Čtení hodnoty z ručkového přístroje - UNI-21:

Tento trenažér měření na přístroji UNI-21 umožňuje naučit se odečítat hodnoty z analogového (ručkového) přístroje včetně odhadu chyby měření - pomocí obou nejčastěji používaných metod:

  1. metody poloviny dílku (ZŠ)
  2. tzv. třídy přesnosti přístroje (SŠ)

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru. Tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.


UNI-21

stupnice detail
UNI-21 UNI-21 UNI-21 UNI-21
UNI-21

Určete hodnotu na měřicím přístroji: