Fyzikální kabinet FyzKAB
STUDIUM On-line procvičování Měření na přístroji UNI-21

Čtení hodnoty z ručkového přístroje – UNI-21

Tento trenažér měření na přístroji UNI-21 umožňuje naučit se odečítat hodnoty z analogového (ručkového) přístroje včetně odhadu chyby měření – pomocí obou nejčastěji používaných metod:

  1. metody poloviny dílku (ZŠ)
  2. tzv. třídy přesnosti přístroje (SŠ)

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru. Tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.

Pokud nevíte, jak se čtou hodnoty z analogových přístrojů včetně odchylky, nejdříve si na stránkách FyzKAB potřebné nastudujte. 😉

UNI-21

stupnice detail
UNI-21 UNI-21 UNI-21 UNI-21
UNI-21

Určete hodnotu na měřicím přístroji:
 

  • pro přesnější odečet klikněte na ikonu lupy
  • počítají se nejmenší dílky stupnice - max. 100
 
 


  • pro přečtení klikněte na ikonu lupy


  • zatím nezaokrouhleno


  • zatím nezaokrouhleno


Definitivní (hlavní) výsledek:

zaokrouhleno na první platnou číslici odchylky a shodný počet desetinných míst


kontrola

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!