Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM On-line procvičování Měření na posuvném měřítku

Nácvik měření na posuvném měřítku

Pro přesnější měření rozměrů menších těles používáme posuvné měřítko. Hlavní pevná část měřidla je opatřena stupnicí, zatímco druhá část je posuvná a je na ní uveden tzv. nonius. Nonius (někdy se používá i název vernier) je pomocná stupnice používaná pro přesnější čtení menších zlomků nejmenších dílků hlavní stupnice. Hlavní stupnice je dělená na centimetry a milimetry, nonius v našem případě má dvacet dílků, můžeme jím tedy měřit s přesností na 120 mm.

Trenažér čtení naměřené hodnoty ze stupnice

Pro přesné určení naměřené hodnoty využij detail stupnice posuvného měřítka.

Náhled posuvného měřítka:

nahled

Hodnoty na noniu měřidla:

stupnice


1. Určení délky na cm a mm

Z pohledu na posuvné měřítko urči na hlavní stupnici přibližnou naměřenou délku – zatím s přesností jen na centimetry a milimetry

a

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!