Fyzikální kabinet FyzKAB

Předpony soustavy SI

předpona činitel značka Poznámka
yokto- 10–24 y informativně
(vědět, kde najít)
zepto- 10–21 z
atto- 10–18 a
fempto- 10–15 f
piko- 10–12 p znát
(aktivně používat)
nano- 10–9 n
mikro- 10–6 μ
mili- 10–3 m
centi- 10–2 c orientovat se
(aktivně používat ve vybraných případech
např cm, hPa, dB apod.)
deci- 10–1 d
deka- 101 da
hekto- 102 h
kilo- 103 k znát
(aktivně používat)
mega- 106 M
giga- 109 G
tera- 1012 T
peta- 1015 P informativně
(vědět, kde najít)
exa- 1018 E
zetta- 1021 Z
yotta- 1024 Y


Zdroje:
Předpona soustavy SI. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-8-28].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpona_soustavy_SI
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!