Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Mechanika Rameno valivého odporu

Rameno valivého odporu

Materiályξ
[ ·10–3 m]
Ocel na oceli0,5
Ocelové kolo na kolejnici0,4–0,5
Nekalená ocel na nekalené oceli0,05–0,06
Kalená ocel na kalené oceli (valivá ložiska)0,001–0,005
Dřevo na oceli1,2
Dřevo na dřevě1,5
Litina na litině0,51
Litina na žule2,1
Litina na dřevě5,6
Polymer na oceli2
Tvrdá pryž na oceli7,7
Tvrdá pryž na betonu10–20
Pneumatika na asfaltu2,5–4,5
Guma na betonu15–35


Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!