Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Mechanika Rameno valivého odporu

Rameno valivého odporu

Materiályξ
[ .10-3 m]
Ocel na oceli0,5
Ocelové kolo na kolejnici0,4-0,5
Nekalená ocel na nekalené oceli0,05-0,06
Kalená ocel na kalené oceli (valivá ložiska)0,001-0,005
Dřevo na oceli1,2
Dřevo na dřevě1,5
Litina na litině0,51
Litina na žule2,1
Litina na dřevě5,6
Polymer na oceli2
Tvrdá pryž na oceli7,7
Tvrdá pryž na betonu10-20
Pneumatika na asfaltu2,5-4,5
Guma na betonu 15-35


Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!