Fyzikální kabinet FyzKAB

Relativní permeabilita

Diamagn. látky μr < 1 Paramagn. látky μr > 1 Feromagn. látky μr ⋙ 1 TCourier [°C]
Argon 0,999999989 Cín 1,0000023 Kobalt 80–200 1115
Dusík 0,999999993 Hliník 1,000022 Nikl až 1120 354
Měď 0,9999911 Chrom 1,00032 Železo až 5800 770
Olovo 0,99999918 Kyslík 1,00000185
Rtuť 0,999969 Platina 1,00028
Stříbro 0,999974 Vápník 1,000022
Voda 0,999991 Vzduch 1,00000038
Zinek 0,999986
Zlato 0,999963

Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!