Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Mechanika Součinitel smykového tření

Součinitel smykového tření

  • Statický součinitel smykového tření - pohyb začíná z klidu.
  • Dynamický součinitel smykového tření - součinitel smykového tření v pohybu.

MateriályStatickýDynamický
Dřevo na dřevě (průměrně)0,650,30
Dřevo na ledu (sněhu)---0,035
Kožený řemen na dřevě0,470,27
Kožený řemen na litině0,560,28
Kůže na kovu0,600,25
Ocel na bronzu (mazáno)0,10,01
Ocel na bronzu (suchá)0,180,16
Ocel na dřevě0,550,35
Ocel na ledu---0,027
Ocel na oceli (suchá)0,150,10
Pryž (pneumatika) na náledí0,1–0,2---
Pryž na betonu0,7–0,8---
Pryž na dlažbě (malé kostky)0,6–0,7---
Pryž na dlažbě (velké kostky)0,6---
Pryž na mokrém asfaltu0,2–0,5---
Pryž na suchém asfaltu0,55---


Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!