Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Elektřina & Magnetismus Spektrum elmag. záření

Spektrum elektromagnetického záření

český název frekvence vlnová délka anglické označení
extrémně dlouhé vlny 0,3 - 3 kHz 103 - 102 km Extremely Low Frequency (ELF)
velmi dlouhé vlny 3 - 30 kHz 102 - 10 km Very Low Frequency (VLF)
dlouhé vlny (DV) 30 - 300 kHz 10 - 1 km Low Frequency (LF)
střední vlny (SV) 0,3 - 3 MHz 1 - 0,1 km Medium Frequency (MF)
krátké vlny (KV) 3 - 30 MHz 100 - 10 m High Frequency (HF)
velmi krátké vlny (VKV) 30 - 300 MHz 10 - 1 m Very High Frequency (VHF)
ultra krátké vlny (UKV) 0,3 - 3 GHz 1 - 0,1 m Ultra High Frequency (UHF)
mikrovlny 3 - 30 GHz 100 - 10 mm Super High Frequency (SHF)
mikrovlny 30 - 300 GHz 10 - 1 mm Extremely High Frequency (EHF)
infračervené záření 1010 - 1014 Hz 1 mm - 1 µm Infra Red (IR)
viditelné záření (světlo) 1014 Hz 400 - 900 nm Visible (VIS)
ultrafialové záření 1014 - 1016 Hz 400  - 10 nm Ultra Violet (UV)
rentgenové záření 1016 - 1019 Hz 10 - 0,1 nm X-Rays
gama záření 1019 - 1024 Hz 10-10 - 10-14 m Gamma Rays

elektromagnetick spektrum


(Převzato ze serveru „Laboratorní průvodce“ - http://www.labo.cz/mft/rad_pasma.htm)
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!