Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Fyzikální veličiny a jednotky Příklady vedlejších jednotek ČSN

Příklady vedlejších jednotek ČSN

Kromě jednotek systému SI, tedy základních, odvozených, doplňkových, a jejich násobků a dílů, lze z praktických důvodů používat tzv. jednotky vedlejší.

Vedlejší jednotky nepatří do soutavy SI, jejich používání je u nás stanoveno českou národní normou (ČSN), konkrétně řadou ČSN ISO 80000 „Veličiny a jednotky“. Mezi vedlejší jednotky kupříkladu patří:

Veličina Jednotka Značka
jednotky
Vztah k jednotce SI
čas minuta min 60 s
hodina h 3 600 s
den d 86 400 s
délka astronomická jednotka AU 1,49598 ·1011 m
světelný rok ly 9,4605 ·1015 m
parsek pc 3,0857 ·1016 m
energie watthodina
(kilowatthodina)
Wh
(kWh)
3 600 J
(3,6 ·106 J)
kalorie cal ≈ 4,185 J
elektronvolt eV 1,602 ·10−19 J
hladina intenzity zvuku decibel dB –––
hmotnost tuna t 1 000 kg
metrický cent q 100 kg
objem litr 10−3 m3
optická mohutnost dioptrie D1 m−1
plošný obsah hektar ha 104 m2
ar a 100 m2
rovinný úhel (úhlový) stupeň ° π180 rad
(úhlová) minuta ' π10 800 rad
(úhlová) vteřina " π648 000 rad
tlak bar bar 1 ·105 Pa
fyzikální atmosféra atm 101 325 Pa
torr
(milimetr rtuťového sloupce)
torr
(mm Hg)
133,322 Pa
zdánlivý výkon voltampér V·A 1 J

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!