Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Fyzika na YouTube

FYZIKA na YouTube:

Výukové animace a videa na YouTube:

Kdo by neznal YouTube, že? Tolik vtipných videí, tolik návodů a tolik dobrých rad… Ale také fakenews, zoufalí youtubeři a hromada dalších podivností. Že by tam bylo i něco fyzikálního?

Nechceme zde mít seznam odkazů na nudné fyzikální přednášky (v tom si vystačíme sami) nebo cizojazyčné záznamy výkladů jiných „pedagogických mistrů“. Rádi bychom zde uváděli odkazy na krátké (max. 5 min.) a praktické videa, která mohou posloužit jako doplněk výuky, názorná ilustrace probíraného učiva, či jako ukázky konkrétního jevu (efektu) v praxi.

Seznam odkazů budeme nadále co nejvíce rozšiřovat.

Budeme vděčni především za Vaše tipy!3. ROČNÍK / SEPTIMA

Vedení proudu v polovodiči
Polovodič typu N
Polovodič typu P
 
Tranzistor
 
Stacionární magnetismus
Trvalý magnet
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
 
Ampérovo pravidlo pro cívku
Ampérovo pravidlo pro vodič
Flemingovo pravidlo pro vodič
 
Elektromagnet/h6>
Elektromotor
 
Střídavý proud
Generátor stř. proudu
Transformátor
 
Translation
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!