Fyzikální kabinet FyzKAB
Zábava Ámosova přísaha

Ámosova přísaha

Ámosova přísaha je přísaha skládaná učiteli a pedagogy, která obsahuje základní etické principy jejich povolání. Tato přísaha však mezi řadou kolegů není vůbec známa! Je tomu zejména proto, že byla nalezena teprve poměrně nedávno. A to konkrétně při jedné z mnoha stavebních činností na naší škole. Text přísahy byl nalezen na značně znečištěném motáku zakopaném u paty naší školy, kde byl objeven při hloubení základů výtahové šachty.

Budeme rádi, když se tento text zvaný Ámosova přísaha (soubor PDF) rozšíří do podvědomí dalších pedagogických mistrů i na jiných školách. Najde-li se nějaký pedagog-kameník, může jej i vytesat do kamene.

V případě této kamenné verze doporučujeme poté otloukat o hlavu všem, kteří nám tak rádi na základě své zpravidla nikdy nepraktikované pedagogické praxe vysvětlují, jak jsme v daný okamžik měli vyučovat.

„Humor je nejdůstojnější projev smutku.“
Tak Ámos s námi, kolegové!

text Ámosovy přísahy
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!