Fyzikální kabinet FyzKAB

Zábava Veršované fyz. zákony

Veršované fyzikální zákony

Veršované fyzikální zákony jsou určeny pro všechny ty studenty, kteří se stejně učí fyziku jen jako básničku – tak ať se jim to aspoň rýmuje!

Protože: „Kdo se učí, ten to umí… emoji … i když tomu nerozumí!“

Budeme vděčni především za Vaše básně!


Archimédův zákon

Těleso ponořené do kapaliny,
potápí se jak mrož líný.
Zní to jako sen,
ale vztlak ho tlačí ven.
Síla vzhůru totiž míří
velikost má rovnou tíži
vody tělesem vytlačené.
Jak v obrázku je vyznačené!

Archimeduv zakon

Zákon lomu – Snellův zákon

Snelluv zakon

Světlo naše oči klame,
když na rozhraní se láme.
Kdo má na tom vinu?
Asi podíl úhlu sinů.
A co indexy lomu?
Jen je pěkně přihoď k tomu!
Do podílů obě strany dej,
a to větší v čitateli měj!
Jinak je to hrozná mela,
když neumíš zákon pana Snella.


Lenzův zákon

Elektrický proud a magnetický indukční tok
tento zákon určuje jejich krok.
Když indukovaný proud prochází,
kolem něj se nachází…
…jeho magnetické pole.
Jak učili nás ve škole!
A k velkému šoku,
působí proti změně indukčního toku.
Kvůli ní to začíná,
to je proudu příčina!

© tajemný básník „Molish“
Lenzuv zakon
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!