Fyzikální kabinet FyzKAB
Zábava TEST: Vědecké objevy

TEST: Vědecké objevy

Kolik jste toho na základce pochytili z fyziky?

Spojte jména vědců s věcmi, které byste možná našli na jejich pracovním stole, s větami, které mohly zaznít z jejich úst, a s jejich vynálezy a objevy. Nezapomeňte přiřadit i správný letopočet.

Návod:
Metodou „táhni a pusť“ přeneste pojmy ze zásobníku pojmů do mřížky odpovědí.
Zařaďte daný pojem do správného sloupce a časového řádku.
Pojmy lze přeskupovat i v rámci mřížky odpovědí.
Až budeš myslet, že máš vše na správném místě, klikni na tlačítko: „Zkontroluj mé odpovědi“.

Mřížka odpovědí (vyplň ji správnými pojmy)

Období VĚDEC VĚC VĚTA OBJEV
kolem 500 př. n. l.
kolem 250 př. n. l.
1610
kolem 1653
kolem 1670
1800
1827
kolem 1900
 

Skvělé!

Vše bylo zařazeno správně!

Obecný přehled se vždycky cení. 😉

No… je vidět, že fyzika pro tebe není jen prázdným slovem.

Jen tak dále…

To není správně!

Někde nám tu něco nesouhlasí!

Zkus se na to podívat ještě jednou. 😉

Své odpovědi trochu přeházej a výsledek nech znova zkontrolovat.

Neboj, nakonec to zvládneš…


Zásobník pojmů (přetáhni pojmy do mřížky odpovědí)

Alessandro Volta
Archimedes
Blaise Pascal
Galileo Galilei
Isaac Newton
Marie Curie Skłodowská
Robert Brown
Tháles z Milétu
jablko
jantar a len
měď, zinek a namočená kůže
pylová zrnka lokanky sličně ve vodě
různé nádoby s vodou
smolinec
vlastní dalekohled
zlatá koruna
„Elektron třený o len přitahuje stébla slámy.“
„Fáze Venuše, které jsem pozoroval, jasně vyvrací Ptolemaiovu teorii.“
„Heuréka! Výška vodní hladiny v kádi se mění podle toho, nakolik se do ní nořím.“
„Pohyb zrnek je tím živější, čím jsou zrna menší.“
„Proč ne šikmo nebo vzhůru? Ale bez výjimky ke středu Země? Důvodem jistě je, že jej Země táhne. Ve hmotě musí být přtažlivá síla.“
„Přístroj, který vás nepochybně uvede v údiv, není nic jiného než několik drobných vodičů kladených na sebe zvláštním způsobem.“
„Tlak způsobený vnější silou v kapalině je ve všech místech stejný.“
„Ty záhadné paprsky mají atomový původ.“
baterie
radikální změna všeobecně přijímaného modelu vesmíru
radioaktivita
statická elektřina
tepelný pohyb částic
vztlaková síla
zákon o rovnoměrném šíření tlaku
zákon gravitace

Vytvořeno se souhlasem autorky testu Kateřiny Vágnerové

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!