Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM On-line procvičování Zpracování PŘÍMÉHO MĚŘENÍ

Nácvik zpracování exp. dat PŘÍMÉHO MĚŘENÍ

Stránka slouží pro vygenerování tabulky experimentálních dat, ve kterých je třeba najít hrubou chybu, vyloučit ji a určit aritmetický průměr a průměrnou odchylku.

  • Stránka formou postupných kontrolních otázek provádí čtenáře přes klíčové body celého zpracování.
  • Pro zpracování doporučujeme využít libovolný tabulkový kalkulátor.
  • Masochističtější jedinci mohou použít jen kalkulačku, tužku a papír.

Poznámka:
Článek vysvětlující, jak lze zpracovávat nařené hodnoty z přímého měření, najdete na tomto webu v položce menu: StudiumZpracování experimentálních datZpracování experimentálních dat – PŘÍMÉ MĚŘENÍ. 😇

Tabulka experimentálních dat:

č. m.ℓ / cmΔℓ / cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tab. č. 1 – ukázkové experimentální hodnoty pro zpracování

Postup zpracování

  1. Ulož data z tabulky č. 1 jako CSV soubor.

  1. Otevři stažený CSV soubor v MS Excel. (nebo jiném tabulkovém kalkulátoru)
  2. Urči aritmetický průměr naměřených dat, zapiš jej do textového pole:
    (Hodnotu zaokrouhli na dvě desetinná místa)

 =  cm

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!