Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM On-line procvičování Měření na přístroji UNI-T UT60

Čtení hodnoty z multimetru UNI-T UT60

Tento trenažér měření na přístroji UNI-T UT60 umožňuje naučit se odečítat hodnoty z digitálního multimetru včetně odhadu chyby měření.

K výsledku se postupně dojde formou odpovídání na jednoduché otázky, jejichž odpovědi jsou průběžně kontrolovány. Finální výsledek je nakonec nutné zapsat ve správném tvaru – tedy, nejen odchylku zaokrouhlit na první platnou číslici, ale i celý výsledek uvést na stejný počet desetinných míst.

Pokud nevíte, jak se čtou hodnoty z digitálních přístrojů včetně odchylky, nejdříve si na stránkách FyzKAB potřebné nastudujte. 😉


Multimetr UNI-T UT-60

UT-60A
UT-60A UT-60A UT-60A
UT-60A
UT-60A UT-60A UT-60A
UT-60A

Specifikace:

Stejnosměrné rozsahy
DC napětí
Rozsah Přesnost Rozlišení
400 mV ±(0,8 % +3) 0,1 mV
4 V ±(0,8 % +1) 1 mV
40 V 10 mV
400 V 100 mV
1000 V ±(1 % +3) 1 V
DC proud
Rozsah Přesnost Rozlišení
400 μA ±(1 % +2) 0,1 μA
4000 μA 1 μA
40 mA ±(1,2 % +3) 0,01 mA
400 mA 0,1 mA
4 A ±(1,5 % +5) 0,001 A
10 A 0,01 A

Střídavé rozsahy
AC napětí
Rozsah Přesnost Rozlišení
4 V ±(1 % +5) 1 mV
40 V 10 mV
400 V 100 mV
750 V ±(1,2 % +5) 1 V
AC proud
Rozsah Přesnost Rozlišení
400 μA ±(1,5 % +5) 0,1 μA
4000 μA 1 μA
40 mA ±(2 % +5) 0,01 mA
400 mA 0,1 mA
4 A ±(2,5 % +5) 0,001 A
10 A 0,01 A

Určete naměřenou hodnotu na zobrazeném přístroji:
zaokrouhleno MAXIMÁLNĚ na 3 desetinná místa!Definitivní (hlavní) výsledek:

zaokrouhleno na první platnou číslici odchylky a shodný počet desetinných míst


kontrola

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!