Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Optika + Atomová fyzika + Astronomie Vlnové délky čar Balmerovy série

Vlnové délky čar Balmerovy série

číslo čáryλ
[nm]
1 (Hα)656,3
2 (Hβ)486,1
3 (Hγ)434,1
4 (Hδ)410,2
5 (Hε)397,0
6 (Hζ)388,9
7 (Hη)383,5
364,6

Balmerova série
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!