Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Optika + Atomová fyzika + Astronomie Vlnové délky čar Balmerovy série

Vlnové délky čar Balmerovy série

číslo čáryλ
[nm]
1 (α)656,3
2 (β)486,1
3 (γ)434,1
4 (δ)410,2
5 (ε)397,0
6 (ζ)388,9
7 (η)383,5
364,6

Balmerova srie
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!