Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Optika + Atomová fyzika + Astronomie

Optika + Atomová fyzika + Astronomie:

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!