Fyzikální kabinet FyzKAB
FYZIKÁLNÍ TABULKY Optika + Atomová fyzika + Astronomie
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!