Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Optika + Atomová fyzika + Astronomie Magnitudy, velikost a hustota hvězd

Hvězdné magnitudy, velikost a hustota hvězd

Hvězdné magnitudy nejjasnějších objektů na obloze

m = –2,5 log(I / I0)

m2 – m1 = 2,5 log(I2 / I1)

M = m + 5 [1 – log(r)]

m  –  zdánlivá velikost (zdánlivá magnituda)
M  –  absolutní velikost (absolutní magnituda)
I  –  hustota světelného toku hvězdy
I0  –  hustota světelného toku hvězdy o hvězdné velikosti 0m
I0 = 2,54 ·10–6 lm·m–2
r  –  vzdálenost hvězdy v parsecích od pozorovatele

 

Objekt zdánlivá
magnituda
absolutní
magnituda
vzdálenost
Slunce –26,6 4,8 1AU
Měsíc v úplňku –12,6 ––– 3,844 ·105 km
Venuše (v největším lesku) –4 ––– –––
Sirius A –1,46 1,4 2,7594 pc
Canopus –0,72 –2,5 95,046 pc
Alfa Centauri A –0,27 4,37 1,2264 pc
Arcturus –0,04 –0,1 11,0376 pc
Vega 0,03 0,5 7,9716 pc
Capella 0,08 –0,4 12,5706 pc
Betelgeuze 0,50 –7,2 183,96 pc
Polárka 1,97 –3,64 132,7578 pc
Velká galaxie v Andromedě 4,36 –21,5 0,778764 Mpc

 

magnitudy

Velikost a hustota hvězd

hvězda (typ hvězdy) rozměr hustota
neutronová hvězda 30 km 1014 g/cm3
bílý trpaslík 104 km 106 g/cm3
Slunce 106 km 1,4 g/cm3
obr 108 km 10–3 g/cm3
veleobr 109 km 10–6 g/cm3

Zdroj:
Základní charakteristiky hvězd. Aldebaran [online]. Praha: ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS [cit. 2021-03-06].
Dostupné z: https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/hvezdy/basics.php
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!