Fyzikální kabinet FyzKAB

Poločasy radioaktivního rozpadu

Prvek Izotop Poločas rozpadu
Bismut 209Bi cca. 1,9 ·1019 let
Thorium 232Th 14,05 ·109 let
Uran 238U 4,468 ·109 let
Draslík 40K 1,26 ·109 let
Plutonium 239Pu 24110 let
Uhlík 14C 5730 let
Radium 226Ra 1622 let
Cesium 137Cs 30 let
Kobalt 60Co 5,27 let
Radon 222Rn 3,8 dne
Thorium 223Th 0,9 s
Polonium 212Po 0,3 μs
Beryllium 8Be 6,7 ·10–17 s

Zdroj:
Radioaktivita a jaderné reakce – Zákony radioaktivních přeměn. Gymnázium & SOŠPg Liberec Jeronýmova
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!