Fyzikální kabinet FyzKAB

Povrchové napětí kapalin


Povrchové napětí vybraných kapalin

Údaje platné pro teplotu 20 °C

Kapalinaσ
[ ·10–3 N·m–1]
aceton23,30
anilin40,50
benzen28,90
dietyleter16,40
etanol (líh)22,55
glycerol62,50
chloroform26,50
kyselina mravenčí37,80
kyselina octová28,00
metanol22,70
n-hexan18,40
n-pentan16,00
olej olivový33,00
olej ricínový36,40
olej terpentýnový27,00
petrolej27,00
propanol23,70
rtuť476,00
sirouhlík33,80
tetrachlormetan25,90
toluen28,40
voda72,75
voda těžká68,10
xylen28,60

Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988


Teplotní závislost povrchového napětí vody

Teplota
[°C]
σ
[ ·10–3 N·m–1]
-877,00
-576,40
075,60
574,90
1074,22
1573,49
1873,05
2072,75
2571,97
3071,18
4069,56
5067,91
6066,18
7064,40
8062,60
10058,90

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!